Đề thi học kì 2 môn Giáo dục quốc phòng lớp 10 năm 2020


Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Quốc phòng

Đề thi học kì 2 môn Giáo dục quốc phòng lớp 10 năm 2020 gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm bám sát nội dung trọng tâm kiến thức đã học, hỗ trợ học sinh ôn luyện thi học kì 2 lớp 10 cũng như làm quen cấu trúc đề thi chính thức.

Bộ đề thi học kì 2 lớp 10 online với đầy đủ các môn, đề thi dưới dạng trực tuyến được taman.edu.vn tổng hợp và đăng tải, nên các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình sau khi làm xong.

 • 1
  Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đội tiền phong của giai cấp công nhân do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập vào thời gian nào?
 • 2
  Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo?
 • 3
  Khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng là các loại khớp thường xảy ra khi bị:
 • 4
  Danh hiệu cao quý “Bộ Đội Cụ Hồ” do ai trao tặng?
 • 5
  Ngày 15/01/1950 Hội nghị Công An toàn quốc xác định Công An Nhân Dân Việt Nam gồm bao nhiêu tính chất?
 • 6
  Có bao nhiêu loại tai nạn thông thường thường xảy ra trong quá trình lao động và luyện tập?
 • 7
  Có mấy bước để cấp cứu ban đầu khi gặp nạn nhân bị ngất?
 • 8
  Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc kháng chiến chống quân nào xâm lược?
 • 9
  Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông (1947) đã đánh bại cuộc tiến công của bao nhiêu vạn quân Pháp tại chiến khu Việt Bắc?
 • 10
  Ngày 19/08/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày này trở thành ngày truyền thống của lực lượng nào?
 • 11
  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập quân đội quốc gia Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
 • 12
  Năm 981, dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, nhân dân ta đánh tan cuộc xâm lăng lần thứ mấy của quân Tống?
 • 13
  Dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ, dân tộc ta đấu tranh chống quân Nam Hán vào năm nào?
 • 14
  Được quân Anh giúp sức, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta lần thứ hai vào ngày, tháng, năm nào?
 • 15
  Đại thắng mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc vẻ vang, chấm dứt ách thống trị bao nhiêu năm của chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở Việt Nam?
 • 16
  Sưng nề to, có thể có lớp bầm tím ở dưới da (do chảy máu) là triệu chứng của loại tai nạn thông thường nào sau đây?
 • 17
  Quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành “Việt Nam giải phóng quân” tại Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
 • 18
  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng một đòn quyết định, đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ vào năm nào?
 • 19
  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm có bao nhiêu người?
 • 20
  Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *