Giáo Dục

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn, Kiên Giang

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12

Để học tốt hơn môn Toán lớp 12, website.com mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn, Kiên Giang. Qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ rèn luyện cách giải bài tập Toán 12 một cách hiệu quả nhất.

10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 – 2017

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG

TRƯỜNG THPT SÓC SƠN

THI HKI NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)

Câu 1: Cho mặt cầu tâm O. Đường thẳng d cắt mặt cầu này tại hai điểm M, N. Biết rằng MN = 24 và khoảng cách từ O đến d bằng 5. Tính diện tích S của hình cầu đã cho?

A. S = 100pi

B. S = 48pi

C. S = 52pi

D. S = 676pi

Câu 2: Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x + 6/x + 2 và đường thẳng y = x là?

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

Câu 3: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào?

Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

A. y = x3 – 3x + 2

B. y = x3 – 2

C. y = -x3 + 2x +1

D. y = x3 + x + 2

Câu 4: Tiếp tuyến D của đồ thị hàm số góc k là y = 3x – 2/x + 2 tại điểm có hoành độ x0 = -3. Khi đó D có hệ số

A. k = 9

B. k = 10

C. k = 11

D. k = 8

Câu 5: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = 3x – 3/x +1 là điểm I có tọa độ

A. I (3; -1)

B. I (1; -1)

C. I (-1;3)

D. I (-1; -3)

Câu 6: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A’C = 13, AC = 5. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’.

A. Sxq = 120pi

B. Sxq = 130pi

C. Sxq = 30pi

D. Sxq = 60pi

Câu 7: Cho hình chóp S.A BC có đáy là tam giác vuông tại B, AC = 6a . SA vuông góc với đáy và SA = 8a . Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

A. R = 10a

B. R = 12a

C. R = 5a

D. R = 2a

Câu 8: Cho a, b, c là các số thực dương khác 1. Biết logac = 2 , logbc = 3. Tính P = logc (ab)

A. P = 5/6

B. P = 1

C. P = 2/3

D. P = 1/2

Câu 9: Cho hàm số y =- 1/4x4 + 2x2 -1 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đồ thị (C) có trục đối xứng là trục Oy

B. Đồ thị (C) không có tiệm cận

C. Đồ thị (C) có trục đối xứng là trục Ox

D. Đồ thị (C) có 3 điểm cực trị

Câu 10: Cho hàm số y = 1/3x3 + 4x – 3 có đồ thị (C). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị (C) có 3 điểm cực trị

B. Đồ thị (C) có 2 điểm cực trị

C. Đồ thị (C) không có điểm cực trị

D. Đồ thị (C) có 1 điểm cực trị

——————————–

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Sóc Sơn, Kiên Giang. Để có kết quả tốt hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu đề thi học kỳ 1 các môn, thi THPT Quốc gia môn Toán, thi thpt quốc gia môn Sinh học đã được website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button