Giáo Dục

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán năm 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán năm 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội là đề thi đánh giá chất lượng học sinh đầu năm lớp 3. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh tự luyện tập và ôn lại kiến thức đã học ở lớp 2. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán năm 2014 – 2015 trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh, Long An

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội

PHÒNG GD- ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÀI
ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2014 -2015
Môn: Toán – Lớp 3 – Thời gian 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Số lớn nhất trong các số: 437; 562; 519; 425 là:

A. 437 B. 562 C. 519 D. 425

Bài 2: Số liền trước của số 500 là:

A. 400 B. 501 C. 600 D. 499

Bài 3: Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 192, 200, 199, 250 B. 250, 199, 200, 192

C. 250, 200, 192, 199 D. 250, 200, 199, 192

Bài 4: 5m 9cm = ……. cm?

A. 59cm B. 509cm C. 590cm D. 950cm

Bài 5: Kết quả của phép tính: 2 x 2 + 20 là:

A. 44 B. 24 C. 82 D. 28

Bài 6: 120 – x = 50. Vậy x = ……….?

A. 70 B. 170 C. 50 D. 120

Bài 7: Bao ngô cân nặng 55kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 13kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 68 kg B. 32 kg C. 42 kg D. 43 kg

II. Tự luận : (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

286 + 342 258 + 135 765 – 326 389 – 265

Bài 2: Tìm x (1 điểm)

x + 182 = 463 265 – x = 138

Bài 3: (1,5 điểm) Khối Ba có 256 học sinh, khối Hai có ít hơn khối Ba 42 học sinh. Hỏi khối Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tính nhanh: 126 + 82 – 26 + 174 – 80 – 104 =

b) Giải bài toán: Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Hùng 2 cái, Bình có số bút chì nhiều hơn Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu chiếc bút chì?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

D

D

B

B

A

C

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

1 đ

II. Tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Đặt và làm đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Bài 2: (1 điểm) Thực hiện đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm

Bài 3: (1,5 điểm)

  • Tóm tắt đúng: 0,5 điểm
  • Câu lời giải đúng: 0,25 điểm
  • Phép tính đúng: 0,5 điểm
  • Đáp số đúng 0,25 điểm

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tính nhanh (0,5 điểm)

126 + 82 – 26 + 174 – 80 – 104 = (126 – 26) + (82 – 80) + (174 – 104) = 100 + 2 + 70 = 172

b) Giải toán (1 điểm)

1 tá bút chì = 12 cái bút chì

Vậy Mai có 12 cái bút chì.

Số bút chì của Hùng là: 12 + 2 = 14 (cái)

Bình có nhiều bút chì hơn Mai, nhưng lại có ít hơn Hùng. Vậy Bình có 13 cái bút chì (12 < 13 < 14)

Cả ba bạn có số bút chì là: 12 + 14 + 13 = 39 (cái)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button