Giáo Dục

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 – 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 – 2015 là đề kiểm tra đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới lên lớp 2, để có phương hướng dạy học thích hợp trong năm học mới. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em tự luyện tập và đánh giá kết quả dễ dàng hơn. Chúc các em học tốt.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 – 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học Tường Sơn, Nghệ An năm học 2015 – 2016

Trường Tiểu học Số 1 Trà Sơn

Lớp: 2………..

Họ và tên:…………………………………..

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

75; 76; …… ; ……. ; 79; ……. ; 81; …… ; 83

b) Viết các số:

Sáu mươi tám: …… Chín mươi lăm: ………

Năm mươi tư: …… Một trăm: ……….

Câu 2: (2 điểm)

a) Viết các số 80; 59; 62; 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………….

b) Viết các số 58; 100; 72; 98 theo thứ tự từ lớn đến bé:

……………………………………………………………………………………………….

PHẦN II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

46 + 20 84 – 44

b) Tính:

18 cm + 10 cm =…………….. 70 – 20 + 8 =………………

Câu 2: (2 điểm)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Câu 3: (2 điểm)

Lớp 2A hái được 25 bông hoa, lớp 2B hái được 31 bông hoa. Hỏi cả hai lớp hái được tất cả bao nhiêu bông hoa?

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm được 0,25 điểm

75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83

b) Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm

Sáu mươi tám: 68 Chín mươi lăm: 95

Năm mươi tư: 54 Một trăm: 100

Câu 2: (2 điểm)

a) Viết các số 80; 59; 62; 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:

27; 59; 62; 80

b) Viết các số 58; 100; 72; 98 theo thứ tự từ lớn đến bé:

100; 98; 72; 58

PHẦN II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) Đặt tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

b) Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Câu 2: (2 điểm)

Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 trường Tiểu học số 1 Trà Sơn, Quảng Ngãi năm học 2014 - 2015

Câu 3: (2 điểm)

Bài giải

Số bông hoa cả hai lớp hái được là: (0.5 điểm)

25 + 31 = 56 (bông hoa) (1 điểm)

Đáp án: 56 (bông hoa) (0.5 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button