Giáo Dục

Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 1 năm 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề tiếng Anh lớp 1 cuối kì 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều – Explore our world tiếng Anh 1 giúp các em chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen and circle.

1. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
2. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
3. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
4. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021
5. A. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 B. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021 C. Đề thi tiếng Anh lớp 1 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021

Read and match. 

A Key B
1. One 1 – a. Số 4
2. Six 2 – b. Số 2
3. Five 3 – c. Số 6
4. Two 4 – d. Số 3
5. Four 5 – e. Số 1
6. Three 6 – f. Số 5

Read and complete the word.

1. P_NCIL

2. B_LL

3. E_ASER

4. _ABLE

5. AP_LE

ĐÁP ÁN

Listen and circle

1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – B

Read and match.

1 – e; 2 – c; 3 – f; 4 – b; 5 – a; 6 – d;

Read and complete the word.

1. PENCIL

2. BALL

3. ERASER

4. TABLE

5. APPLE

Trên đây là Đề thi cuối kì 1 lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 1 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button