Giáo Dục

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 2 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 1 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 3 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 1, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 2

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the pictures and match

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

A. An elephant

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

B. A farm

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

C. A car

4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

D. A hat

5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

What are they?

_____________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

What color is it?

_____________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Is it a pear?

_____________________

III/ Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

1. c _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. p _ a _ e

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2

4. c _ o c o d _ l _

5. s _ n d w _ c h

6. b _ n _ n _

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021

I/ Look at the pictures and match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II/ Look at the picture and answer the questions

1. They are ducks

2. It’s yellow

3. Yes, it is

III/ Look at the pictures and complete the words

1. cookies

2. doll

3. plane

4. crocodile

5. sandwich

6. banana

Trên đây website.com đã giới thiệu Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 1, Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 – Đề 1…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button