Giáo Dục

Đề thi Toán 7 học kì 1 có đáp án trường THCS Lập Lễ, Hải Phòng năm học 2019 – 2020

website Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MÔN: TOÁN 7
( Thời gian 90 phút không kể chép đề)
A/ TRẮC NGHỆM (3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Kết qu của phép tính
6
5
3
2
là:
A.
6
3
B.
1
6
C.
1
6
D. -1
Câu 2: Nếu
9x
thì
x
?
A .
3x
; B .
; C .
81x
; D .
81x
Câu 3. Kết quả phép tính:
6 3
2 2
. ?
3 3
A.
18
2
3
B.
2
2
3
C.
9
2
3
D.
3
2
3
Câu 4: Làm tròn số 248,567 đến ch số thập phân thứ nhất:
A. 250 B. 248 C. 248,6 D. 248,57
Câu 5: Cho
x
1 = 2 thì:
A. x = 3 B. x = 3 C. x = 2 hoặc x = 2 D. x = 3 hoặc x = 3
Câu 6: Cho tỉ lệ thức
x 2
12 3
. Kết quả x bằng :
A. 10 B. 8 C. 9 D. 7
Câu 7: Kết quả của phép tính
2 8
:
7 21
là:
A.
4
3
B.
3
4
C.
4
3
D.
3
4
Câu 8: Hai đại ợng y x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là
1
2
. Khi x = 2, thì y
bằng:
A. 1 B. 2 C. 11 D. 6
Câu 9: Cho hàm số y = f(x) = 2x 1. Tại x = 2 , f(2) giá trị
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật diện tích không đổi, nếu chiều dài tăng gấp đôi thì
chiều rộng sẽ:
A. Tăng gấp đôi B. Không thay đổi C. Giảm một nửa D. Giảm 4 lần
Câu 11: Để hai đường thẳng c và d song song với nhau ( nh 1) thì góc x bằng:
A . 30
0
B . 60
0
C . 120
0
D . 60
0
hoặc 120
0
TRƯỜNG THCS LẬP LỄ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019 2020
(
Hình 1 )
c
d
120
0
x

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 12. Đường thẳng d trung trực của đoạn thẳng AB nếu :
A. d cắt đoạn thẳng AB
B. d vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB .
C. d vuông góc với đoạn thẳng AB.
D. d đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB .
Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A,
0
30
ˆ
C
, thì số đo của
B
:
A. 40
0
B. 50
0
C. 60
0
D. 70
0
Câu 14. Nếu a
b và c
//
a thì :
A. b // c
B. c
b
C. a // c
D. a
//
b.
Câu 15. Cho
0 0
ABC DEF;B 70 ;C 50 ;EF 3cm
. S đo
D
độ dài cạnh BC là:
A.
0
D 50 ; BC 2cm
B.
0
D 60 ;BC 3cm
C.
0
D 70 ;BC 4cm
D.
0
D 80 ;BC 5cm
B/ T LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm).
1/ Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp nếu thể):
a)
1 3
4 8
b)
5 5 4 5
4 : 5 :
9 7 9 7
c) 0,5
1
100
9
2/ Tìm x biết:
4
.x 0,5 4,5
5
Bài 2: (1,0 điểm)
a. Vẽ đồ thị hàm số
y 2x
.
b. Biết điểm M(-1; m) thuộc đồ thị hàm số
y 2x
. Tìm m?
Bài 3: (1,0 điểm)
Tổng số học sinh khối 7 của trường THCS Lập Lễ 182 em. Nhà trường đã đề ra chỉ
tiêu phấn đấu của học kỳ I đối với học sinh khối 7 số học sinh giỏi, khá, trung nh, yếu của
khối tỷ lệ với 23: 30: 34: 4. Không học sinh kém. Hỏi theo chỉ tiêu của nhà trường thì bao
nhiêu học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu.
Bài 4: (2,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ tia phân giác BM của góc B (M
AC). Trên BC c định
điểm N sao cho BA = BN.
a/ Chứng minh ABM = ∆NBM
b/ AN c
ắt BM tại H. Chứng minh HA = HN .
c/ Từ C kẻ tia Cy vuông c với tia BM tại K. Chứng minh CK // HN
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho
3 2 2 4 4 3
4 3 2
x y z x y z
. Chứng minh rằng:
2 3 4
x y z
====================Hết=====================

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
A/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Mỗi u trả lời đúng 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
C
D
C
C
D
B
B
A
A
C
C
B
B
B
B
B/ T LUẬN (7,0 điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
1
(2,0 điểm)
a)=
2 3 1
8 8 8
0,5
b)
5 5 4 5
4 : 5 :
9 7 9 7
=
41 7 49 7 7 41 49 7
. . .10 14
9 5 9 5 5 9 9 5
0,5
c)
1
0,5. 100
9
= 0,5. 10
1
3
= 5
1
3
=
15 1 14
3 3 3
0,5
a)
4
0,5 4,5
5
x
4 4 4 5
4,5 0,5 4 4 : 4. 5
5 5 5 4
x x x x x
Vậy x = 5
0,5
2
(1,0 điểm)
a)Vẽ đồ th hàm số y = 2x
Vẽ đồ thị chính xác
0,25
0,25
b)Vì điểm M(-1;m)thuộc đồ thị hàm số y = 2x nên thay x = -1
y = m vào ng thức y = 2x ta được: m = 2 .(- 1) = 2 Vậy m = -2
0,5
3
(1,0 điểm)
Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu lần ợt a, b, c, d
(em) (a,b,c,d
N*)
Ta có:
a b c d
= = =
23 30 34 4
a + b + c + d = 182
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau:
a b c d a+ b+ c+ d 182
= = = = = = 2
23 30 34 4 23+ 30 +34 + 4 91
=> a = 46 ; b = 60 ; c = 68; d = 8
số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu lần lượt 46; 60; 68; 8 em
0,15đ
0,25đ
0,25đ
0,20đ
0,15
4
(2,5 điểm)
* nh vẽ , gt kl
0,5

Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 năm 2019

website xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Lập Lễ, Hải Phòng năm học 2019 – 2020 với đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Mời các em học sinh luyện tập để làm quen với các dạng đề khác nhau cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 Toán 7 có đáp án trường THCS Lập Lễ, Hải Phòng năm học 2019 – 2020 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên website.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được website sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề, cũng như cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây, website đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán phòng GD&ĐT trường THCS Lập Lễ, Hải Phòng năm học 2019 – 2020. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 … cũng được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button