Điều kiện tăng lương trước hạn của công chức là gì

Điều kiện tăng lương trước hạn của công chức là gì? điều kiện tăng lương trước hạn của công chức có gì thay đổi so với trước đây khi Thông tư 03/2021/TT-BNV sắp có hiệu lực hay không?

  • Từ 15/8/2021, sẽ có thêm 4 trường hợp về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên
  • Từ 15/8, cán bộ, công chức, viên chức nào được nâng lương?
  • 3 lưu ý quan trọng về nâng bậc lương trước hạn năm 2021 đối với CCVC

Từ ngày 15/8/2021, điều kiện về nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08). Điều kiện tăng lương trước hạn của công chức có gì thay đổi so với trước đây hay không? Trong bài viết này taman.edu.vn sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

1. Điều kiện tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

Một trong các hình thức để công chức được tăng lương trước hạn là trong quá trình công tác, công chức lập thành tích xuất sắc. Và điều kiện để được tăng lương trước hạn trong trường hợp này được nêu cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ:

– Đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
  • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch;

– Tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Trong đó, việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước hạn được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

– Được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong thời gian 06 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 04 năm gần nhất với ngạch yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn.

Lưu ý: Nếu đã được nâng bậc lương trước hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước hạn trong thời gian nêu trên không được tính để xét nâng bậc lương trước hạn cho lần sau.

– Căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của công chức. Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác. Nếu có nhiều người có thành tích như nhau thì ưu tiên theo quy chế nâng lương trước hạn của cơ quan, đơn vị.

Ví dụ:

Ông Nguyễn Văn A đã được nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc từ bậc 3 hệ số lương 5,08 ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) lên bậc 4 hệ số lương 5,42 ngạch chuyên viên chính từ ngày 01/01/2010.

Đến 01/8/2010, ông A được ký Quyết định tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho thành tích công tác từ 2005 – 2009.

Theo quy chế của cơ quan, đơn vị nơi ông A công tác, việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Thông tư 08/2013 này, không nâng lương trước hạn trong cùng ngạch hai lần liên tiếp nên ông A chỉ được xét nâng lương thường xuyên từ bậc 4 lên bậc 5 ngạch chuyên viên chính từ 01/01/2013.

Đến 01/01/2015, khi đã đủ 24 tháng giữ bậc 5 của ngạch chuyên viên chính, nếu ông A đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc ở ngạch chuyên viên chính thì thành tích tính để xét nâng bậc lương trước hạn được xét từ 01/01/2010 – 31/12/2015.

Trong đó, có bao gồm việc được tăng thưởng Huân chương Lao động hạng ba vào ngày 01/8/2010.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên thì công chức sẽ được xét tăng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc.

2. Điều kiện tăng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Bên cạnh việc được nâng lương do lập thành tích xuất sắc thì công chức còn được nâng bậc lương khi có thông báo nghỉ hưu. Trong đó, điều kiện để được tăng lương trong trường hợp này nêu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 như sau:

– Đã có thông báo nghỉ hưu.

– Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn:

  • Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
  • Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *