Định mức giáo viên mầm non trong một lớp

Định mức giáo viên mầm non trong một lớp mới nhất

Quy định mới về định mức giáo viên mầm non công lập như thế nào? Định mức giáo viên mầm non trong một lớp là bao nhiêu? Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định cụ thể theo định mức Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chúng tôi là giáo viên ở Hà Nội. Xin hỏi: Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi ngày thì mỗi một giáo viên tương ứng với dạy bao nhiêu trẻ từ 5-6 tuổi. Lớp tôi có 48 trẻ thì được tiêu chuẩn bao nhiêu giáo viên?

Định mức giáo viên mầm non trong một lớp

* Trả lời:

Ngày 16/3/2015, liên bộ gồm Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư trên hướng dẫn: Đối với lớp mẫu giáo: Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

– Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi: 25 trẻ;

– Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi: 30 trẻ;

– Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi: 35 trẻ.

Còn theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư này hướng dẫn về định mức giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau: Những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non được xác định như sau:

– Đối với nhóm trẻ: Bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ;

– Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: Bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp;

– Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: Bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp.

Những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cụ thể:

– Đối với nhóm trẻ: 1 giáo viên nuôi dạy 6 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 8 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi;

– Đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 – 6 tuổi;

– Đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày: 1 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 – 6 tuổi.

Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập áp dụng định mức giáo viên mầm non quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này.

Căn cứ vào quy định nêu trên nếu lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi học 2 buổi/ngày thì được bố trí tối đa 2,2 giáo viên/lớp tương ứng với lớp 35 cháu.

Theo thư bạn viết, lớp bạn có 48 cháu thì có thể được bố trí 3 giáo viên đứng lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *