Đối tượng nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa?


Quy định mới về lương hưu

Lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ có nhiều trong năm 2022. Như vậy thì đối tượng nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ quy định mới về lương hưu.

  • Tuổi nghỉ hưu của người lao động
  • Cách tra cứu năm nghỉ hưu của NLĐ dựa vào năm sinh từ 2021

Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng (theo cách tính áp dụng từ ngày 01/01/2018 trở đi).

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa

= (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

  • Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2021 dành cho mọi người lao động
  • Cách xác định thời điểm nghỉ hưu, thời điểm bắt đầu nhận lương hưu
  • Mức hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021 ai cũng cần biết
  • 04 trường hợp được nghỉ hưu sớm từ 2021
  • 3 trường hợp đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu 2021

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Đối tượng nào nghỉ hưu năm 2022 được hưởng lương hưu tối đa? Để đảm bảo đời sống cho người lao động và tạo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, trong năm 2022 tới đây, dự kiến sẽ có nhiều thay đổi về mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ảnh hưởng tới mọi người lao động. Như vậy trong bài viết trên đây taman.edu.vn đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật về cách đóng BHXH để hưởng lương hưu cao nhất. Với cách tính mới này hy vọng rằng bạn đọc có thể chủ động hơn trong việc tính mức hưởng lương hưu hàng tháng dự kiến sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *