Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng lương hưu?


Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng lương hưu?

Quyền lợi khi đóng BHXH không liên tục như thế nào? Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng lương hưu? Thắc mắc về đóng bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người lao động cũng như chế độ hưởng lương hưu đang được quan tâm của rất nhiều bạn đọc hiện nay.

Bạn đọc hỏi: Theo Khoản 01, Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng lương hưu: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây..”. Cho tôi hỏi trường hợp 20 năm đóng bảo hiểm ở đây có yêu cầu liên tục không? Trường hợp đổi nơi làm việc thì làm sao để đảm bảo tính liên tục của 20 năm đóng bảo hiểm này?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội là tổng thời gian mà người lao động đã đóng Bảo hiểm xã hội từng giai đoạn cộng lại (không bắt buộc người lao động phải đóng Bảo hiểm xã hội liên tục). 

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Đóng bảo hiểm không liên tục có được hưởng lương hưu? Như vậy, Bảo hiểm xã hội có tác dụng rất lớn đối với người lao động làm cho tất cả chúng ta yên tâm với công việc. Có thể nói bảo hiểm xã hội mang lại rất nhiều lợi ích cho người lao động, vì vậy việc tham gia bảo hiểm xã hội đã được pháp luật quy định một cách cụ thể: Mức đóng BHXH năm 2021

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

  • Nghỉ hưu theo diện tinh giản biên chế hưởng lương hưu ra sao
  • 07 quy định liên quan đến lương hưu sẽ bị bãi bỏ từ 2021
  • Giáo viên xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 được không?
  • Lương hưu, trợ cấp BHXH thay đổi thế nào trong năm 2022?
  • Đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *