Giáo Dục

Family and Friends lớp 5 Unit 1 The Ancient Mayans Lesson four

Giải bài tập Family and Friends Special edition 5 Unit 1 Lesson 4

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải Famly and Friends Unit 1 The Ancient Mayans lớp 5 lesson 4 nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh lớp 5 Family and Friends theo từng unit năm 2021 – 2022 được website.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 5 chuẩn bị bài tập Sách giáo khoa tiếng Anh unit 1 lớp 5 Family and Friends ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Starter: Back together! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson three

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 1: What’s Your Address?

Giải bài tập Lesson Four: Phonics – Unit 1 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat. Lắng nghe, chỉ và nhắc lại.

Click để nghe

oo

ue

u_e

moon

boot

blue

glue

tune

tube

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

2. Listen and chant. Nghe và hát theo.

Click để nghe

Giải tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn dịch

Đó là một buổi tối thứ Ba

Và tớ thì không ở trường

Tớ có keo dính và nhiều cái ống,

Và sơn chúng màu xanh da trời

Tớ làm một cái sáo trò chơi

Tớ nhìn lên trăng sáng

Đó là một buổi tối tháng 6 nóng bức

Và tớ chơi một bản nhạc

3. Read the chant again. Circle the words with oo, ue and u_e. Đọc lại bài hát. Khoanh trong từ có oo, ue và u_e.

Hướng dẫn giải:

school, glue, tubes, blue, flute, look, moon, June, tune

4. Match and write. Nối và viết.

Giải bài tập sách tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. tubes => u_e

3. moon => oo

4. blue => ue

5. tune => u_e

6. boots => oo

Hướng dẫn dịch

2. ống

3. mặt trăng

4. màu xanh

5. giai điệu

6. giày ống

Trên đây là Giải Family and Friends Special Edition 5 Student book Unit 1 Lesson 4 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 5 Unit 1 The ancient Mayans khác nhau, mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 1: The Ancient Mayans – Lesson five

Family and friends 5 workbook Unit 1 lesson 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button