Giáo Dục

Fun time 1 trang 12 13

Fun time 1 SGK tiếng Anh 2 Macmillan trang 12 13

Nằm trong bộ tài liệu Giải SGK tiếng Anh lớp 2 Kết nối tri thức theo lesson, giải bài tập Fun time 1 trang 12 13 chi tiết dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập tiếng Anh 2 Fun time 1 bao gồm đáp án 4 bài tập tiếng Anh 1 – 2 – 3 – 4 giúp các em học sinh lớp 2 giúp các em chuẩn bị đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 2 theo giáo trình Macmillan hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh do website.com tự biên soạn, không sao chép tài liệu với mọi mục đích thương mại.

1. Find and circle the words. Then say. Tìm và khoanh tròn từ đúng. Sau đó nói.

Đáp án

Fun time 1 trang 12 13

2. Let’s play. Hãy chơi nào.

Stand up! Sit down!

Đứng lên! Ngồi xuống

Fun time 1 trang 12 13

Bạn đọc truy cập đường link: Tiếng Anh lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để tham khảo thêm nhiều tài liệu Giải Sách giáo khoa + Sách bài tập tiếng Anh lớp 2 Macmillan cũng như bộ bài tập tiếng Anh lớp 2 cả năm có đáp án khác nhau.

3. Look, read and write. Then say aloud. Nhìn, đọc và viết. Sau đó đọc to.

Đáp án

Fun time 1 trang 12 13

4. Let’s play. Hãy chơi nào.

Spelling chain

Đánh vần theo chuỗi

Fun time 1 trang 12 13

Trên đây là Giải SGK tiếng Anh lớp 2 Fun time 1 page 12 – 13 đầy đủ nhất. Ngoài ra, website.com đã tổng hợp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 khác nhau như: Soạn tiếng Anh lớp 2 Chân trời sáng tạo cả năm, Giải bài tập tiếng Anh 2 Explore our world -sách Cánh Diều, ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button