Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1 hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 2 lớp 3 bao gồm câu 1, 2, 3 ,4 giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1 câu 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

647 – 138

855 – 264

509 – 327

780 – 431

Phương pháp:

Thực hiện phép trừ các hàng lần lượt từ phải sang trái.

Chú ý số cần nhớ.

Cách giải:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 1 câu 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1 câu 2

Câu 2. Số?

Số bị trừ

963

872

850

453

Số trừ

371

243

535

360

Hiệu

491

147

Phương pháp:

– Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

– Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Cách giải:

Số bị trừ

963

872

850

682

453

Số trừ

371

381

243

535

360

Hiệu

592

491

607

147

93

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1 câu 3

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt:

Tóm tắt:

Có: 450l dầu

Đã bán: 170l dầu

Còn: ….. l dầu

Phương pháp:

– Tìm các thông tin bài toán đã cho và yêu cầu của bài toán

– Tìm cách giải và trình bày bài toán.

Cách giải:

Còn lại số lít dầu là:

450 – 170 = 280 (l)

Đáp số: 280 l.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Một đội trồng rừng ngày thứ nhất trồng được 125 cây, ngày thứ hai trồng được ít hơn ngày thứ nhất 18 cây. Tính số cây đội trồng rừng đó trồng được trong ngày thứ hai.

Phương pháp:

Muốn tìm số cây trồng được trong ngày thứ hai thì em lấy số cây trồng được của ngày thứ nhất bớt đi 18 cây.

Cách giải:

Số cây đội trồng rừng đó trồng được trong ngày thứ hai là:

125 – 18 = 107 (cây)

Đáp số: 107 cây.

Trên đây là Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 – Tiết 1: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) – Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 dành cho các em học sinh để các em ôn luyện kiến thức môn Toán. Ngoài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 1, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên của môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button