Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2 hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 2 lớp 3 bao gồm câu 1, 2, 3 ,4 giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2 câu 1

Câu 1. a) Nối mỗi phép nhân với kết quả đúng:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

b) Nối mỗi phép chia với kết quả đúng:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

Phương pháp:

a) Tìm giá trị của các phép nhân rồi nối với kết quả thích hợp.

b) Tìm giá trị của các phép chia rồi nối với kết quả thích hợp.

Cách giải:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2 câu 2

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

3 × 5 =…

5 × 4 =…

15 : 3 =…

20 : 4 =

15 : 5=…

20 : 5=…

b)

200 × 4 =…

800 : 4 =…

800 : 2 =…

c)

2 × 8 + 5 =…

4 × 8 − 16 =…

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi 5 đã học rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cách giải:

a) 3 × 5 = 15

5 × 4 = 20

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

b) 200 × 4 = 800

800 : 4 = 200

800 : 2 = 400

c) 2 × 8 + 5 = 16 + 5

= 21

4 × 8 – 16 = 32 – 16

= 16

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2 câu 3

Câu 3. Tô màu:

a) 1/3 số con cá

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

b) 1/4 số bông hoa

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

a) – Đếm số cá có trong hình.

– Lấy số vừa tìm được chia cho 3 và tô màu số con cá bằng kết quả của phép chia này.

b) – Đếm số hoa có trong hình.

– Lấy số vừa tìm được chia cho 4 và tô màu số hoa bằng kết quả của phép chia này.

Cách giải:

a) Trong hình có 6 con cá mà 6 : 3 = 2 nên em cần tô màu 2 con cá.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

b) Trong hình có 8 bông hoa mà 8 : 4 = 2 nên cần tô màu vào 2 bông hoa.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 - Tiết 2

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2 câu 4

Câu 4. Giải các bài toán:

a) Mỗi hộp có 4 chiếc bánh. Hỏi 3 hộp bánh như thế có bao nhiêu cái bánh?

b) Trong phòng ăn có 24 chiếc ghế đều xung quanh vào 4 chiếc bàn ăn. Hỏi xung quanh mỗi chiếc ăn có mấy chiếc ghế?

website.com đã gửi tới các bạn Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11, 12 – Tiết 2: Ôn tập các bảng nhân, bảng chia – Tuần 2 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 3 tập 1. Ngoài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 2 – Tiết 2, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên của môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button