Giáo Dục

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 – Đề 2

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 10 – Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 10 lớp 4 từ trắc nghiệm đến tự luận, ôn tập các dạng bài tập về hình học, toán tổng hiệu, toán về số tự nhiên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 9 – Đề 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 9 – Đề 2

Đề bài Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 – Đề 2

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

b) Tích của hai số bằng 4265. Nếu một thừa số gấp lên 7 lần rồi nhân với thừa số kia thì thu được tích mới bằng bao nhiêu?

Đáp án Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10

Câu 1

a: B

b: B, D

c: A

d: D

Câu 2

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Câu 3

a) A = 2200 – 20 – 20 – 20 -….. – 20 (có 10 số 20)

= 2200 – 20 x 10 = 2200 – 200 = 2000

b) B = 3300 – 10 + 10 + 10 + 10 +…… + 10 (có 101 chữ số 10)

= 3290 + 10 x 109

= 3290 + 1090 = 5380

Câu 4

Cùng em học Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Câu 5

a) Số lớn + số bé = 240

Số lớn – số nhỏ = 14

Số bé là: (240 – 14) : 2 = 113

Số lớn là: 113 + 14 = 127

b)

Tích mới bằng: 4265 x 7 = 29855

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button