Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Starter

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit Starter: Hello!! – Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson three

Giải bài tập Lesson Four – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Look. Ask and answer.

ball/ car/ train/ doll/ teddy bear/ bike

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

+ How many cars are there?

There are … cars.

Hướng dẫn:

+ How many cars are there? => There are five cars.

+ How many ball is there? => There is one ball.

+ How many train are there? => There are four train.

+ How many doll are there? => There are two doll.

+ How many teddy bear are there? => There are three teddy bear.

+ How many bike are there? => There are two bike .

2. Listen and point. Ask and answer.

red/ green/ blue/ yellow/ pink/ purple/ black/ white/ brown/ orange.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

+ What color is number 8?

It’s …

Script:

one/ two/ three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten.

Hướng dẫn:

+ What color is number 8? => It’s orange.

+ What color is number 4? => It’s yellow.

+ What color is number 7? => It’s purple.

+ What color is number 1? => It’s blue.

+ What color is number 5? => It’s green.

+ What color is number 2? => It’s red.

+ What color is number 6? => It’s white.

+ What color is number 9? => It’s pink.

+ What color is number 10? => It’s black.

+ What color is number 3? => It’s brown.

3. Write the numbers.

ten

10

three

____

seven

____

five

____

four

____

one

____

two

____

six

____

eight

____

nine

____

Hướng dẫn:

ten

10

three

3

seven

7

five

5

four

4

one

1

two

2

six

6

eight

8

nine

9

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 1: Lesson one

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button