Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 3 Starter

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1

Tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 1: Hello

Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 3 Chương trình mới Unit 1: Hello

Giải bài tập Lesson One – Starter: Welcome back! – Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen and sing.

Script:

Welcome back

To all our friends.

Fun and learning

Never end!

Welcome back.

It’s a happy day.

A day for learning,

A day for play.

Dịch:

Chào mừng trở lại

Những người bạn của chúng ta.

Hãy cùng vui vẻ và học tập

Không bao giờ kết thúc!

Chào mừng trở lại.

Đó là một ngày hạnh phúc.

Một ngày để học,

Một ngày để chơi.

2. Sing and do.

Welcome song

Welcome back

To all our friends.

Fun and learning

Never end!

Welcome back.

It’s a happy day.

A day for learning,

A day for play.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

3. Listen and read

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

1. Hello. My names’s Rosy. I have brown hair.

2. This is my cousin, Tim. He has green eyes.

+ Hello, everyone!

3. I have a little brother. His name’s Billy. He’s two. He has curly hair.

4. This is Billy’s bedroom.

+ He has lots of teddy bears.

5. Where’s Billy? Is he under the bed?

+ No, he isn’t.

6. Look! This isn’t a teddy bear.

+ It’s me! Billy!

Dịch:

1. Xin chào. Tôi là Rosy. Tôi có mái tóc nâu.

2. Đây là anh họ của tôi, Tim. Anh ấy có đôi mắt màu xanh lá.

+ Xin chào, mọi người.

3. Tôi có một em trai. Em ấy là Billy. Em ấy 2 tuổi. Em ấy có mái tóc xoăn.

4. Đây là phòng ngủ của Billy.

+ Em ấy có rất nhiều gấu Teddy.

5. Billy ở đâu rồi? Em ấy ở dưới giường sao?

+ Không, em ấy không ở đó.

6. Nhìn kìa. Đây không phải là gấu Teddy.

+ Em đây! Billy!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Starter: Lesson two

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button