Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 11

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson four

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

Reading

1. Which TV show would you like to watch? Why?

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

Tonight’s TV!

Channel 1: 4:00 Movie

Despicable Me

Gru wants the moon and has a clever plan for how to steal it. With his dangerous ideas and little yellow friends, it should be easy for Gru to make his bad plan work. But he doesn’t expect three little girls to change everything for him.

Channel 2: 4:15 Cartoon

Tom and Jerry

Tom is a bad cat who likes chasing a mouse called Jerry. Jerry is small, but he is also brave and clever. He likes to play tricks on Tom and find ways to run away.

Channel 3: 6:00 Sports

SEA Games: Viet Nam vs Philippines

Live soccer continues tonight! Viet Nam takes on the Philippines in an important game to prepare for the play-offs. The game starts at 6:00 at the Singapore National Stadium. Enjoy!

Channel 4: 6:00 Game show

Viet Nam’s Brainiest Kid

Join us for the game show where children complete a series of fun activities that become more and more difficult as you watch. It’s not just about knowing the answer – to be the brainiest you have to think fast!

Dịch:

Truyền hình tối nay!

Kênh 1: 4:00 Phim

Đê hèn

Gru muốn mặt trăng và có những kế hoạch thông minh để ăn cắp nó. Với những ý tưởng táo bạo và những người bạn nhỏ màu vàng, thật dễ dàng để Gru thực hiện kế hoạch tồi tệ của anh ấy. Nhưng anh ấy không mong đợi 3 cô con gái nhỏ thay đổi mọi thứ của anh ấy.

Kênh 2: 4:15 Hoạt hình

Tom và Jerry

Tom là một chú mèo tệ luôn thích đuổi theo một chú chuột có tên là Jerry. Jerry nhỏ nhưng cậu ấy rất dũng cảm và thông minh. Cậu ấy luôn thích trêu đùa Tom và tìm cách chạy trốn.

Kênh 3: 6:00 Thể thao

SEA Game: Việt Nam với Philippines.

Tiếp tục lịch phát trực tiếp trận cầu tối nay. Vietnam gặp Philippines trong một trận đấu quan trọng, trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 6:00 tại Sân vận động Quốc Gia Singapore. Hãy chờ xem!

Kênh 4: 6:00 Game show

Học sinh thông minh nhất Việt Nam

Hãy tham gia cùng game show nơi các bạn trẻ hoàn thành hàng loạt các hoạt động thú vị và ngày càng khó khăn khi bạn xem. Nó không chỉ là biết câu trả lời, để thành người thông minh nhất bạn phải suy nghĩ nhanh chóng.

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

steal dangerous game show play tricks on stadium series

Hướng dẫn:

steal: lấy trộm

dangerous: nguy hiểm

game show: trò chơi truyền hình

play tricks on: trêu đùa

stadium: sân vận động

series: hàng loạt

4. Read again and complete the sentence.

1. Gru has a plan to steal the moon.

2. Jerry plays tricks on _____.

3. The game starts at _____.

4. Viet Nam’s Brainiest Kid is a _____.

Hướng dẫn:

2. Tom

3. 6:00

4. game show

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson six

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button