Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 11

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson three

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

mother: mẹ

father: bố

September: tháng 9

visitor: khách tham quan

doctor: bác sĩ

actor: diễn viên

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Dịch:

1. Vào tháng 9, tôi sẽ có một giáo viên mới ở trường. Tên của cô ấy là Butler.

2. Khi chúng tôi có một khách tới thăm, mẹ và bố của tôi chuẩn bị bữa tối tuyệt diệu.

3. Anh trai của tôi là một diễn viên. Anh ấy sẽ diễn vào tháng 10. Anh ấy đóng vai 1 bác sĩ.

3. Read again. Circle the words ending with ‘er’ and underline the words ending with ‘or’

Hướng dẫn giải:

the words ending with ‘er’: September, teacher, Butler,mother, father, dinner,older, brother, October

the words ending with ‘or’: visitor, actor, doctor

4. Match and write.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

2. doctor

3. mother

4. teacher

5. actor

6. Dcember

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button