Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 11

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen and write ‘T’ (Thanh), ‘H’ (Huy), ‘A’ (Anh), or ‘K’ (Khoa)

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. I’m Khoa. I love cartoon. I watch them everyday after school and usually on the weekend too. I like most cartoon but my favorite is The Lions King. Have you see it? It very funny…

2. My name’s Thanh. I love watching cartoon and documentary on TV. My favorite show was on last week. It’s about animals. I learn about different animals in Australia and of the World.

3. My name’s Huy. I like watching movie and sport. I really like basketball. I love watching game on TV. Last night, I watched Vietnamest basketball team versus Singapore basketball team. Vietnamese team won 72-68

4. I’m Anh. I don’t like a lots of TV. But I always watch movie with my parents on Friday night. We are love movie and after dinner we sit together. Last Friday , we saw an atventure movie about superheroes. It was really fun.

Dịch:

1. Tôi là Khoa, tôi thích phim hoạt hình. Tôi xem chúng hằng ngày sau giờ học và cả cuối tuần. Tôi thích nhất là hoạt hình nhưng sở thích của tôi là Vua Sư Tử. Bạn đã xem chưa? Nó rất vui…

2. Tôi là Thanh. Tôi thích xem phim hoạt hình và phim tài liệu trên TV. Chương trình yêu thích của tôi là cuối tuần trước. Nó là về động vật. Tôi học được về những loài động vật khác nhau ở Úc và trên Thế Giới.

3. Tên tôi là Huy. Tôi thích xem phim và thể thao. Tôi thực sự thích bóng rổ. Tôi thích xem trận đấu trên TV. Tối hôm qua, tôi đã xem đội bóng rổ của Việt Nam đấu với đội bóng rổ của Singapore. Đội của Việt Nam thắng 72-68.

4. Tôi là Anh. Tôi không thích nhiều về TV. Nhưng tôi luôn xem ở rạp với bố mẹ tôi vào tối thứ Sáu. Chúng tôi thích xem phim ở rạp và sau bữa tối ngồi cùng nhau. Thứ 6 tuần trước, chúng tôi đã xem bộ phim mạo hiểm về siêu anh hùng. Nó là bộ phim thực sự vui.

Hướng dẫn giải:

1 – T

2 – A

3 – H

4 – K

2. Listen again and write ‘T’ (true) or ‘F’ (false).

1. Khoa sometimes watches cartoons. _F_

3. Thanh’s favorite show was on last week. ___

5. Huy only likes watching sports. ___

7. The movie was on a Sunday. ___

2. He watches TV after school. ___

4. He learned about many different animals. ___

6. The Vietnamese team won. ____

8. Anh saw a movie about superheroes.____

Hướng dẫn giải:

1 – F

2 – T

3 – T

4 – T

5 – F

6 – T

7 – F

8 – T

Speaking

3. Ask and answer.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn:

+ Tell me about your favorite TV show.

=> My favorite show is Tom and Jerry.

+ What channel is it on?

=> It’s on channel 2.

+ When’s it on?

=> It’s on at 4:15

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

4. Hướng dẫn:

1. unhappy

2. unfriendly

3. unwell

4. uncomfortable

5. unkind

6. unpopular

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson one

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button