Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson one

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 12

website.com xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson one được sưu tầm và đăng tải không chỉ giúp các em hoàn thành bài tập một cách hiệu quả mà còn là tài liệu ôn thi hữu ích trước mỗi kì thi quan trọng.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson four

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson six

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

birthday card: thiệp sinh nhật

batteries: pin

have a costume party: tiệc hóa trang

have a bowling party: tiệc bowling

sing karaoke: hát karaoke

remote-control car: điều khiển xe ô tô từ xa

have fireworks: pháo hoa

blow out candles: thổi tắt nến

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

1. Mom: I’m making your birthday cake, Max.

Max: Thanks. How about making a car-shaped cake, Mom?

Mom: Sorry, that’s too difficult. It will be a round cake.

2. Holly: Why don’t you open your presents now?

Max: That’s a good idea. I’ll open this one first. Great! It’s a remote-control car!

3. Holly: Let’s put the batteries in now.

Max: OK.

Holly: Does it work?

Max: Let’s see…

4. Max: Ahh! My cake!

Mom: Max, be careful!

Holly: You wanted a car-shaped cake. Now you have one!

Dịch:

1. Mẹ: Mẹ đang làm bánh sinh nhật cho con, Max.

Max: Cảm ơn mẹ. Mẹ làm cái bánh hình ô tô đi ạ?

Mẹ: Xin lỗi, nó rất khó. Nó sẽ là một cái bánh tròn.

2. Holly: Tại sao anh không mở quà bây giờ?

Max: Ý tưởng hay đấy. Anh sẽ mở cái này trước. Tuyệt vời. Nó là ô tô điều khiển từ xa!

3. Holly: Bây giờ hãy lắp pin vào.

Max: OK

Holly: Nó có chơi được không?

Max: Để xem…

4. Max: Ahh! Cái bánh của con!

Mẹ: Max, cẩn thận!

Holly: Anh rất muốn cái bánh hình ô tô. Bây giờ anh có 1 cái rồi nhé.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson one

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button