Giáo Dục

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 5 Unit 12

website.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson two được sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 11: Something new to watch! – Lesson six

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson one

Giải bài tập Lesson Two: Grammar 1 – Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act

2. Listen and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Script:

Let’s put in the batteries now.

Why don’t you open your presents?

How about making a car-shaped cake?

That’s a good idea.

Great idea!

OK!

Dịch:

Bây giờ hãy lắp pin vào.

Tại sao bạn không mở món quà của bạn?

Làm thế nào để làm một cái bánh hình ô tô?

Đó là ý tưởng tuyệt vời!

Ý tưởng tuyệt vời!

OK!

3. Complete the suggestions.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn giải:

2. have a bowling party

3. have fiveworks

4. blow out candles

4. Make suggestions with your friends.

Let’s… Why don’t you … How about … ing …?

Open your presents

Write in a birthday card

Put in batteries

Make a cake

Have a costume party

Why don’t you open your presents?

That’s a great idea!

Hướng dẫn giải:

+ Let’s write in a birthday card.

OK. Good idea!

+ Why don’t you put in batteries?

OK

+ How about making a cake?

Great idea!

+ Why don’t you have a costume party?

That’s a good idea!

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 12: Let’s open this present first! – Lesson three

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button