Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Bài tập môn Địa lý lớp 8

Giải bài tập SBT Địa lí 8 bài 35: Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn nước ta

Giải bài tập SBT Địa lý 8 bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Câu 1:

a, Tính lượng mưa và lưu lượng dòng chảy trung bình một tháng trong năm và ghi vào cột còn trống trong bảng số liệu trên

b, Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của tửng lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông theo gọi ý dưới đây:

c, Xác định thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu giá trị trung bình tháng.

d, Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mauw và mùa lũ trên từng lưu vực sông nói riêng và toàn quốc nói chung.

Trả lời:

a, Trung bình tháng

  • Sông Hồng: lượng mưa tb=153,3mm; lưu lượng dòng chảy trung bình: 3632,59 m3/s
  • Sông Gianh: lượng mưa tb=153,3mm; lưu lượng dòng chảy trung bình: 3632,59 m3/s

b, Biểu đồ thể hiện lượng mưa và lưu lượng dòng chảy của tửng lưu lượng dòng chảy của từng lưu vực sông

Bài tập địa lý

c, Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

* Lưu vực sông Hồng:

  • Mùa mưa lưu vực sông Hồng từ tháng 5-10, lượng mưa trung bình 263 mm. (trung bình tháng 153 mm).
  • Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình 6 547 m3/s (trung bình tháng 3632 m3/s).

* Lưu vực sông Gianh:

  • Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình 309,7 mm (trung bình tháng 186 mm)
  • Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình 128,9 m3/s (trung bình tháng là 61,7 m3/s )

d,

Bài tập địa lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button