Giáo Dục

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 5: Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

Bài tập môn Địa lý lớp 9

Giải bài tập SBT Địa lí 9 bài 5: Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lí lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 4: Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống

Giải bài tập SBT Địa lý 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Quan sát hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 tr.18 SGK, em hãy:

Bài tập địa lý 9

Câu 1: Hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể dưới đây

Hướng dẫn trả lời:

Các em quan sát kĩ hình 5.1 SGK, sau đó đọc kĩ yêu cầu của bảng thống kê để hoàn thành.

Cần chú ý: để tính được tổng độ tuổi chiếm bao nhiêu %, các em phải cộng nhóm tuổi của cả nam và nữ xem chiếm bao nhiêu %, sau đó nhân với tổng số dân để tìm xem ứng với bao nhiêu % đó làbao nhiêu triệu người.

Ví dụ: Độ tuổi từ 0-14 năm 1989 là: 20,1%+18,9%=39%

Số người độ tuổi từ 0-14 là:(39×64,4)/100=25,1 triệu người

tương tự đối với nhóm tuổi khác.

Tính tỉ lệ dân số phụ thuộc = cộng 2 nhóm tuổi 0 – 14 và trên 60 lại.

Bài tập địa lý 9

Câu 2: Ghi dấu (+) vào ý trả lời đúng về nhận xét so sánh hai tháp dân số ở các mặt:

a) Hình dạng của tháp

Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn.

Chân của đáy tháp (nhóm tuổi: 0-4) của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực.

b) Cơ cấu dân số theo độ tuổi

Số người dưới và trong độ tuổi lao động ở hai tháp đều cao.

Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

Số người dưới độ tuổi lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989.

c) Về tỉ lệ dân số phụ thuộc

Năm 1989 tỉ lệ dân số phụ thuộc là 7,2%.

Năm 1999 tỉ lệ dân số phụ thuộc tăng lên là 8,1%.

d) Nhận xét chung

Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ số người trong và ngoài độ tuổi lao động.

Hướng dẫn trả lời

a) Hình dạng của tháp

+ Hai tháp dân số (năm 1989 và năm 1999) đều có đáy tháp rộng, đỉnh tháp nhọn.

+ Chân của đáy tháp (nhóm tuổi: 0-4) của năm 1999 đã thu hẹp hơn so với năm 1989.

+ Sự khác biệt về hình dạng của hai tháp biểu hiện cơ cấu dân số của nước ta có xu hướng thay đổi theo hướng tích cực.

b) Cơ cấu dân số theo độ tuổi

□ Số người dưới và trong độ tuổi lao động ở hai tháp đều cao.

□ Số người trong và ngoài độ tuổi lao động năm 1999 cao hơn năm 1989.

+ Số người dưới độ tuổi lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989.

c) Về tỉ lệ dân số phụ thuộc

□ Năm 1989 tỉ lệ dân số phụ thuộc là 7,2%.

□ Năm 1999 tỉ lệ dân số phụ thuộc tăng lên là 8,1%.

d) Nhận xét chung

Từ năm 1989 đến năm 1999, cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có sự thay đổi theo hướng tích cực: giảm tỉ lệ số người dưới độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ số người trong và ngoài độ tuổi lao động.

Câu 3: Nối ô chữ ở bên trái với các ô chữ thích hợp ở bên phải để giải thích đúng nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi

Bài tập địa lý 9

Trả lời:

Nối với các ý: 1- 2 – 3 – 4

Câu 4: Hãy chọn những cụm từ thích hợp trong các cụm từ cho sẵn để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Các cụm từ cho sẵn:

  • Lực lượng lao động dồi dào.
  • Về y tế, văn hoá, giáo dục.
  • Hằng năm số người bổ sung cho lực lượng lao động lớn.
  • Về giải quyết việc làm trong điều kiện nền kinh tế chưa phát triển.
  • Dân số tăng nhanh, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • Tỉ lệ phụ thuộc cao.
  • Hấp dẫn đầu tư nước ngoài với những ngành cần nhiều lao động.
  • Vấn đề giải quyết nhà ở.

Trả lời:

a) Tất cả đều đúng

b) Sơ đồ

Bài tập địa lý 9

Câu 5: Ghi chữ Đ vào ý trả lời đúng.

Những biện pháp để khắc phục khó khăn do cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta là

a) giảm tỉ lệ sinh.

b) vận động mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con.

c) thực hiện sinh đẻ có kế hoạch và kế hoạch hoá gia đình.

d) ban hành chính sách dân số phù hợp với điều kiện ở nước ta hiện nay.

đ) đẩy mạnh phát triển văn hoá, y tế, giáo dục, tích cực giải quyết việc làm.

Trả lời:

Tất cả đều đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button