Giáo Dục

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được website.com sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải vở bài tập Lịch sử 11 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 3: Trung Quốc
 • Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp lời giải của 6 bài tập trong sách bài tập môn Lịch sử lớp 11 bài 4. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài tập 1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.

1. Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm

A. 1873. B. 1884.

C. 1893. D. 1896.

Trả lời: C

2. Cuộc đấu tranh của nhân dân Lào diễn ra rộng khắp từ

A. giữa thế kỉ XIX. B. cuối thế kỉ XIX.

C. cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. D. đầu thế kỉ XX.

Trả lời: D

3. Đến giữa thế kỉ XIX, các nước tư bản phưong Tây có ý đồ xâm lược Vưong quốc Xiêm (Thái Lan) là

A. Mĩ – Tây Ban Nha. B. Pháp – Tây Ban Nha.

c. Anh – Bồ Đào Nha. D. Anh – Pháp.

Trả lời: D

4. Người chủ trương mở của buôn bán với nước ngoài nhằm phát triển nền kinh tế của Vương quốc Xiêm là

A. Ra-ma III. B. Ra-ma IV.

C. Ra-ma V. D. Ra-ma VI.

Trả lời: C

5. Người tiến hành nhiều cải cách, đưa nước Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa là

A. Ra-ma IV. B. Ra-ma V.

c. Ra-ma VI. D. Ra-ma VII.

Trả lời: B

Bài tập 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy nối mốc thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B cho phù hợp.

A

B

1. Đến giữa thế kỉ XIX

a) Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Phi-líp-pin, biến quần đảo này thành thuộc địa của mình.

2. Nửa sau thế kỉ XIX

b) Anh thôn tính Miến Điện.

3. Năm 1885

c) Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập ách thống trị ở In-đô-nê-xi-a.

4. 1899- 1902

d) Mã Lai trở thành thuộc địa của Anh.

5. Cuối thế kỉ XIX

đ) Vương quốc Xiêm trở thành vùng tranh chấp giữa Anh và Pháp.

6. Đầu thế kỉ XX

e) Pháp hoàn thành quá trình xâm lược ba nuớc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Trả lời:

1- c

2- đ

3- b

4- a

5- e

6- d

Bài tập 3 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Vì sao nhân dân Cam-pu-chia đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp hồi cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Vào nửa sau thế kỉ XIX, trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước xâm chiếm Cam-pu-chia.

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng. Sau khi gạt bỏ ảnh hưởng của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, biến Cam-pu-chia thành thuộc địa của Pháp.

Ách thống trị của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân. Nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi trong cả nước.

Mở đầu là cuộc khởi nghĩa lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn lớn của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn 30 năm (1861-1892).

Bài tập 4 trang 15 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền vào bảng sau những nội dung phù hợp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Cam-pu-chia vào cuối thế kỉ XIX.

Thời gian diễn ra

Tên người lãnh đạo

Căn cứ và địa bàn hoạt động

Thành phần tham gia

Trả lời:

Thời gian diễn ra

Tên người lãnh đạo

Căn cứ và địa bàn hoạt động

Thành phần tham gia

1861-1892

Khởi nghĩa Si-vô-tha

Tấn công U-đong và Phnôm Pênh

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

1863-1866

Khởi nghĩa A-cha Xoa

Các tỉnh giáp biên giới Việt Nam, nhân dânChâu đốc (Hà Tiên) ủng hộ A-cha-xoa chống Pháp

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

1866-1867

Khởi nghĩa Pu-côm-bô

Lập căn cứ ở Tây Ninh (Việt Nam) sau đó tấn công về Cam-pu-chia kiểm soát Pa-man tấn công U-đong

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia

Bài tập 5 trang 16 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô truớc câu sai về đặc điểm của phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần bất khuất vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Nhanh chóng giành được thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải từ bỏ ý đổ xâm lược đối với khu vực này.

Các phong trào đều mang tính tự phát, thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức vững vàng.

Đều do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

Do các sĩ phu tiến bộ hoặc nông dân khởi xướng.

Thế hiện tinh thân yêu nước và tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Chưa phát huy được sức mạnh của các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung.

Các phong trào cuối cùng đều thất bại.

Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á.

Trả lời:

Đ

Diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thể hiện tinh thần bất khuất vì độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

S

Nhanh chóng giành được thắng lợi, buộc thực dân Pháp phải từ bỏ ý đổ xâm lược đối với khu vực này.

Đ

Các phong trào đều mang tính tự phát, thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức vững vàng.

S

Đều do giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.

Đ

Do các sĩ phu tiến bộ hoặc nông dân khởi xướng.

Đ

Thế hiện tinh thân yêu nước và tình đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

S

Chưa phát huy được sức mạnh của các dân tộc trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung.

Đ

Các phong trào cuối cùng đều thất bại.

Đ

Có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á.

Bài tập 6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Trình bày những nội dung cải cách của Ra-ma V và nêu ý nghĩa của những cải cách này đối với sự phát triển của Vương quốc Xiêm?

Trả lời:

* Nội dung cải cách:

 • Kinh tế:
  • Nông nghiệp: để tăng nhanh lượng gạo xuất khẩu nhà nước giảm nhẹ thuế ruộng, xóa bỏ chế độ lao dịch.
  • Công thương nghiệp: khuyến khích tư nhân bỏ vốn kinh doanh, xây dựng nhà máy, mở hiệu buôn, ngân hàng
 • Chính trị
  • Cải cách theo khuôn mẫu Phương Tây .
  • Đứng đầu nhà nước vẫn là vua.
  • Giúp việc có hội đồng nhà nước (nghị viện).
  • Chính phủ có 12 bộ trưởng.
 • Quân đội, tòa án, trường học được cải cách theo khuôn mẫu phương Tây.
 • Về xã hội: xóa bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người lao động.
 • Đối ngoại:
  • Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
  • Lợi dụng vị trí nước đệm.
  • Lợi dụng mâu thuẫn giữa 2 thế lực Anh – Pháp đã lựa chiều có lợi để giữ chủ quyền đất nước.

* Ý nghĩa:

 • Về mặt đối nội, cải cách đã mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện cho xã hội Xiêm. Thành công quan trọng nhất là Xiêm đã xóa bỏ được chế độ nô lệ, giải phóng sức lao động, góp phần đưa nền kinh tế phát triển. Nền kinh tế Xiêm đã chuyển từ một nền kinh tế tự cung tự cấp sang một nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Trong nông nghiệp, hình thái kinh tế tự nhiên, tự cung tự cấp đã bị loại bỏ và thay bằng nền kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa.
 • Về mặt đối ngoại, thành công lớn nhất của cải cách là đã góp phần bảo vệ được nền độc lập, chủ quyền của Xiêm trước làn sóng tấn công của chủ nghĩa thực dân. Trong khi phần lớn các nước trong khu vực trở thành thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, Xiêm là nước duy nhất nhờ đường lối ngoại giao khôn khéo, thực dụng, đã biết lựa chọn và tận dụng những cơ hội khách quan, để đạt được mục đích của mình. Xiêm đã mạnh dạn mở cửa cho phép tư bản nước ngoài kinh doanh, đầu tư và phát triển buôn bán.

=> Những cải cách có tính chất tiến bộ, đáp ứng được phần nào yêu cầu của lịch sử đặt ra, tạo cho đất nước Xiêm một bộ mặt mới, phát triển theo hướng Tư bản chủ nghĩa, đồng thời giúp Xiêm giữ được nền độc lập dân tộc mặc dù còn bị lệ thuộc về nhiều mặt.

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX), mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của website.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button