Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 4

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ các khối đa diện

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ các khối đa diện được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Công nghệ lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 2: Hình chiếu

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 1

Giải bài tập SGK Công nghệ 8 bài 2

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

– Hình 4.1a: được bao bọc bởi các hình vuông và hình chữ nhật.

– Hình 4.1b: được bao bọc bởi các hình chữ nhật, tam giác cân.

– Hình 4.1c: được bao bọc bởi các hình tam giác cân, hình vuông.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết.

Lời giải:

Hộp giầy, tủ quần áo, kim tự tháp, …

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 15: Hãy cho biết các khối đa diện ở hình 4.2 được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

Hình 4.2 được bao bọc bởi 7 hình chữ nhật.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 16: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.1:

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật?

Lời giải:

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Chữ nhật

Chiều dài a, chiều cao h

2

Bằng

Vuông

Chiều rộng b

3

Cạnh

Chữ nhật

Chiều rộng b, chiều cao h

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 16: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

Hình 4.4 được bao bởi các hình tam giác đều và hình chữ nhật.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 17: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.5). sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào các ô trong bảng 4.2.

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện những kích thước nào của hình lăng trụ tam giác đều?

Lời giải:

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Chữ nhật

Chiều cao lăng trụ h, chiều dài cạnh đáy a

2

Bằng

Tam giác đều

Chiều dài cạnh đáy a

3

Cạnh

Chữ nhật

Chiều cao lăng trụ h, cạnh còn lại có độ dài bằng sqrt(b2- a2)

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 17: Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.6 được bao bởi các hình gì?

Lời giải:

Các hình tam giác cân, hình vuông.

Trả lời câu hỏi Công nghệ 8 Bài 4 trang 18: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình chóp đều đáy vuông (h.4.7), sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả lời các câu hỏi sau bằng cách điền vào ô trong bảng 4.3:

– Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì?

– Chúng có hình dạng như thế nào?

– Chúng thể hiện những kích thước nào của hình chóp đều đáy vuông?

Lời giải:

Hình

Hình chiếu

Hình dạng

Kích thước

1

Đứng

Tam giác cân

Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

2

Bằng

Hình vuông

Chiều dai cạnh đáy a

3

Cạnh

Tam giác cân

Chiều dài cạnh đáy a, chiều cao hình chóp h

Bài 1 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là hình chữ nhật.

Bài 2 trang 18 Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đấy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Lời giải:

Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Bài 3 trang 19 Công nghệ 8: Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8):

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó.

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9).

Lời giải:

Ngoài các bài Giải BT Công nghệ 8 ngắn gọn trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Giải bài tập Công nghệ 8, Soạn văn lớp 8, Học tốt Ngữ Văn lớp 8, Soạn Văn lớp 8 (ngắn nhất), Tài liệu học tập lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button