Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 14: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 14

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 14: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 13: Bản vẽ lắp

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 15: Bản vẽ nhà

Thực hành bài 14 trang 44 Công Nghệ 8

I. CHUẨN BỊ

 • Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy…
 • SGK, vở ghi.

II. NỘI DUNG

1. Khung tên

 • Tên gọi sản phẩm
 • Tỉ lệ bản vẽ
 • Bộ ròng rọc
 • 1:2

2. Bảng kê

 • Tên gọi chi tiết và số lượng chi tiết
 • Bánh ròng rọc (1), trục (1), móc treo (1), giá (1).

3. Hình biểu diễn

 • Tên gọi hình chiếu
 • Tên gọi hình cắt
 • Hình chiếu đứng + cạnh
 • Có cắt cục bộ ở hình chiếu đứng

4. Kích thước

 • Kích thước chung của sản phẩm
 • Kích thước chi tiết
 • Cao 100; rộng 40; dài 75
 • 75; 60 của bánh ròng rọc

5. Phân tích

 • Vị trí của các chi tiết
 • Chi tiết (1) bánh ròng rọc ở giữa, lắp với trục (2), trục được lắp với giá chữ U (4), móc treo (3) ở phía trên được lắp với giá chữ U

6. Tổng hợp

 • Trình tự tháo lắp
 • Công dụng sản phẩm
 • Dũa 2 đầu trục tháo cụm 1-2, sau đó dũa đầu móc treo tháo cụm 3-4.
 • Lắp cụm 3-4 tán đầu móc treo sau đó lắp cụm 1-2 và tán 2 đầu trục.
 • Dùng để năng vật nặng lên cao.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 • Cần nắng vững cách đọc bản vẽ
 • Đọc bản vẽ bộ ròng rọc theo các bước

IV. ĐÁNH GIÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button