Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 17

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 16: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ nhà đơn giản

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 18: Vật liệu cơ khí

Bài 17: Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

Giải bài tập Công nghệ 8 bài 17 Câu 1 trang 59: Cơ khí có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống?

Hướng dẫn trả lời

Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống:

  • Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động bằng máy và tạo năng suất cao .
  • Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng, thú vị hơn .
  • Nhờ có cơ khí, tầm nhìn của con người được mở rộng, chinh phục được thiên nhiên.

Câu 2 trang 59 SGK Công Nghệ 8: Kể tên một số sản phẩm cơ khí?

Hướng dẫn trả lời

Máy vận chuyển

Máy gia công

Máy trong công trình văn hoá, sinh hoạt

Máy khai thác

Máy sản xuất hàng tiêu dùng

Máy nông nghiệp

Máy thực phẩm

Máy điện

Các loại máy khác…

Câu 3 trang 59 SGK Công Nghệ 8 :Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

  • Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình gia công chế tạo để thành chi tiết. Những chi tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh.
  • Gia công cơ khí (đúc, hàn, rèn, cắt gọt, nhiệt luyện)
    • Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác động vào vật liệu ban đầu nhằm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button