Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 6

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay được website.com sưu tầm và tổng hợp. Lời giải bài tập công nghệ 8 bài 6 trang 25 này sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 5: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 7: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay

Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình trụ được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh ,thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Hướng dẫn trả lời

Hình trụ được tạo thành:

  • Khi cho 1 hình chử nhật quay quanh 1 cạnh của nó thì ba cạnh còn lại của hình chử nhật sẽ quét nên 1 hình gọi là hình trụ

Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng:

  • Chiếu đứng thì có hình chữ nhật
  • Chiếc cạnh có dạng hình tròn.

Câu 2 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Hình nón được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình nón
  • Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn

Câu 3 trang 25 SGK Công Nghệ 8

Hình cầu được tạo thành như thế nào? Các hình chiếu của hình cầu có đặc điểm gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Hình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định, ta được hình cầu
  • Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng là hình tròn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button