Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 8

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt được website.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 7: Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 9: Bản vẽ chi tiết

Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Câu 1 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kỹ thuật?

Hướng dẫn trả lời

  • Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu, theo các qui tắc thống nhất và thường theo tỉ lệ
  • Bản vẽ kĩ thuật thường được dùng để ứng dụng vào sản xuất, đời sống tạo điều kiện học tốt các môn khoa học khác

Câu 2 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong công việc gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Bản vẽ cơ khí: dùng để thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng, … các máy và thiết bị.
  • Bản vẽ xây dựng: dùng để thiết kế, thi công, sử dụng, … các công trình kiến trúc và xây dựng.

Câu 3 trang 30 SGK Công Nghệ 8

Thế nào là hình cắt? Hình cắt dùng để làm gì?

Hướng dẫn trả lời

  • Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt.
  • Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button