Giáo Dục

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 11

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 7

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 8

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 9

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 10

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 11 trang 39: Dựa vào bản đồ Địa chất- khoáng sản (trong Atlat Địa lý Việt Nam) hoặc bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm?

Trả lời:

– Các tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

– Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau để tạo ra các thế mạnh về kinh tế khác nhau của từng vùng.

– Các ngành khai thác khoáng sản tài nguyên đóng vai trò quan trọng để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp như luyện kim đen, luyện kim màu. Nếu nơi nào gần mỏ nào thì có ngành công nghiệp của mỏ đó.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 11 trang 40: Việc cải thiện hệ thống đường giao thông có ý nghĩa như thế nào với phát triển công nghiệp?

Trả lời:

Giao thông là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của ngành công nghiệp.

– Hệ thống giao thông phát triển sẽ đảm bảo cho việc chở nguyên liệu, nhiên liệu cũng như các sản phẩm công nghiệp đến các cơ sở sản xuất cũng như đến nơi tiêu thụ từ đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

– Các nguồn tài nguyên của nước ta đều tập trung ở vùng núi, vùng sâu vùng xa. Vì vậy, để khai thác nguồn tài nguyên này thì hệ thống giao thông phải được đảm bảo để việc khai thác được thuận lợi hơn.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 11 trang 41: Thị trường có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển công nghiệp.

Trả lời:

Thị trường có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển công nghiệp

– Thúc đẩy công nghiệp phát triển, cơ cấu công nghiệp đa dạng và linh hoạt hơn.

– Sức ép thị trường, bị cạnh tranh gay gắt, thị trường nhiều biến động.

Giải bài tập Địa Lí 9 bài 1 trang 41: Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế – xã hội (được nêu trong bài) tương ứng với các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

Trả lời:

– Yếu tố đầu vào: Nguyên, nhiên liệu; lao động, cơ sở vật chất – kĩ thuật hạ tầng, lao động, chính sách.

– Yếu tố đầu ra: Thị trường, chính sách.

Bài 2 trang 41 Địa Lí 9: Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Trả lời:

– Sự phát triển nông, ngư nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

– Cơ cấu nông, ngư nghiệp đa dạng làm cho các mặt hàng công nghiệp chế biến.

– Công nghiệp chế biến phân bố gần với những nơi có sản xuất nông, ngư nghiệp phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button