Giáo Dục

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

Giải bài tập SGK Sinh học 8: Tiêu hóa ở ruột non

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 28: Tiêu hóa ở ruột non được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 22: Vệ sinh hô hấp

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 25: Tiêu hóa ở khoang miệng

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 28 trang 90: Căn cứ vào các thông tin trên, dự đoán xem ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào?

Trả lời:

– Tiêu hóa hóa học là chủ yếu

– Tiêu hóa lí học

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 28 trang 91:

– Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu có thì biểu hiện như thế nào?

– Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?

– Vai trò của lớp cơ trong thành ruột là gì?

Trả lời:

– Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học. Biểu hiện: Thức ăn được hòa loãng và trộn đều dịch tiêu hóa; các khối lipit được các muối mật len lỏi vào tách những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau tạo dạng nhũ tương hóa.

– Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện đối với:

+ Tinh bột và đường đôi được enzim amilaza phân giải thành đường mantôzơ và tiếp tục được phân giải tạo ra đường đơn glucôzơ.

+ Prôtêin được enzim pepsin và trypsin phân cắt tạo thành peptit, sau đó peptit được enzim chymotrypsin phân giải thành axit amin.

+ Lipit được các muối mật trong dịch mật tách chúng thành các giọt lipit nhỏ, từ các giọt lipit nhỏ được enzim lipaza phân giải thành axit amin và glixêrin.

– Vai trò của lớp cơ trong thành ruột: Nhào trộn thức ăn cho thấm đều dịch tiêu hóa; tạo lực đẩy dần xuống các phần dưới của ruột.

Câu 1 trang 92 Sinh học 8: Hoạt động tiêu hóa chủ yếu của ruột non là gì?

Trả lời:

Hoạt động tiêu hóa chủ yếu của ruột non là tiêu hóa hóa học.

Câu 2 trang 92 Sinh học 8: Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Trả lời:

Tinh bột, prôtêin và lipit.

Câu 3 trang 92 Sinh học 8: Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng sau tiêu hóa ở ruột non là gì?

Trả lời:

Đường đơn glucôzơ, axit amin, glixêrin.

Câu 4 trang 92 Sinh học 8: Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?

Trả lời:

Môn vị thiếu tín hiệu đóng (tín hiệu đóng môn vị là do nồng độ axit cao ở dạ dày) nên thức án sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn → thức ãn sẽ khống đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa cùa ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button