Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 1

Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 – Tiết 1. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc – Tuần 21 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 – Tiết 1. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc – Tuần 21 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi bó có 5 củ cà rốt.

2 bó có: …… × ……..=…….. (củ)

3 bó có: …… × ……..=…….. (củ)

5 bó có: …… × ……..=…….. (củ)

Phương pháp:

Tìm giá trị của 5 nhân với số bó đã cho trong từng câu rồi điền vào chỗ trống.

Cách giải:

2 bó có: 5 × 2 = 10 (củ)

3 bó có: 5 × 3 = 15 (củ)

5 bó có: 5 × 5 = 25 (củ)

Câu 2. Quan sát hình vẽ dưới đây, viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 - Tiết 1

a) Đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là: ……..

Đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là: ……..

Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng là: ……..

b) Nếu đoạn AB dài 5cm, đoạn BC dài 2cm thì độ dài đường gấp khúc ABC là……

c) Nếu đoạn CD dài 3cm thì độ dài đường gấp khúc ABCD là……

Phương pháp:

a) Đọc tên các đường gấp khúc có 2; 3 hoặc bốn đoạn thẳng trong hình đã cho.

b) Tính tổng độ dài hai đoạn thẳng đã cho.

c) Tìm tổng độ dài của ba đoạn thẳng trong đường gấp khúc ABCD.

Cách giải:

a) Đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng là: ABC; BCD; CDE.

Đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng là: ABCD; BCDE.

Đường gấp khúc gồm bốn đoạn thẳng là: ABCDE.

b) Nếu đoạn thẳng AB = 5cm; BC = 2cm thì độ dài đường gấp khúc ABC là 7cm (Vì 5 + 2 = 7cm).

c) Nếu đoạn thẳng CD = 3cm thì độ dài đường gấp khúc ABCD là 10cm (Vì AB + BC + CD = 5 + 2 + 3 = 10 cm).

Câu 3. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 5×7−15=35−15=20

5×8−20=…

5×4+8=…

4×7−18=…

Phương pháp:

Tính giá trị của các phép toán theo mẫu rồi trình bày bài.

Cách giải:

5 × 8 – 20 = 40 – 20 = 20

5 × 4 + 8 = 20 + 8 = 28

4 × 7 – 18 = 28 – 18 = 10.

Câu 4. Giải bài toán: Mỗi nhóm học tập có 4 bạn. Hỏi 7 nhóm học tập như thế có bao nhiêu bạn?

Phương pháp:

Tính giá trị của 4 được lấy 7 lần.

Cách giải:

7 nhóm học tập như thế có số bạn là:

4 × 7 = 28 (bạn)

Đáp số: 28 (bạn).

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button