Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 2

Giải sách Cùng em học Toán lớp 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14, 15 – Tiết 2. Luyện tập – Tuần 21 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2, giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14, 15 – Tiết 2. Luyện tập – Tuần 21 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

2; 4; 6; …; …; …; …

4; 8; 12; …; …; …; …

3; 6; 9; …; …; …; …

5; 10; 15; …; …; …; …

b)

2×4=…5×4=…2×10=…

3×4=…4×5=…3×10=…

4×6=…5×7=…4×10=…

5×8=…3×9=…5×10=…

Phương pháp:

Cách 1: Đếm cách 2; 3; 4 hoặc 5 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách 2: Nhẩm các bảng nhân trong phạm vi 5 đã học rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải:

a) 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14.

4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

3; 6; 9; 12; 15; 18; 21.

5; 10; 15; 20; 25; 30; 35.

b)

2 × 4 = 8

5 × 4 = 20

2 × 10 = 20

3 × 4 = 12

4 × 5 = 20

3 × 10 = 30

4 × 6 = 24

5 × 7 = 35

4 × 10 = 40

5 × 8 = 40

3 × 9 = 27

5 × 10 = 50

Câu 2. Tính:

4×7−14=…

5×6+23=…

Phương pháp:

Tìm giá trị của phép nhân rồi lấy kết quả đó thực hiện phép cộng hoặc trừ phía sau.

Cách giải:

4 × 7 – 14 = 28 – 14 = 14

5 × 6 + 23 = 30 + 23 = 53

Câu 3. Đo độ dài đoạn thẳng, ghi vào chỗ chấm rồi tính độ dài các đường gấp khúc ABC và ABCD:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 - Tiết 2

Phương pháp:

– Đo độ dài các đoạn thẳng AB; BC; CD rồi ghi vào chỗ chấm.

– Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của các đoạn thẳng thành phần.

Cách giải:

Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 - Tiết 2

AB = 6cm; BC = 3cm; CD = 5cm.

Độ dài các đường gấp khúc ABC là:

6 + 3 = 9 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

6 + 3 + 5 = 14 (cm)

Đáp số: 9cm và 14 cm.

Câu 4. Giải bài toán: Có 9 bạn được cô giáo thưởng, mỗi bạn được cô thưởng 5 quyển vở. Hỏi cô thưởng cho 9 bạn tất cả bao nhiêu quyển vở?

Phương pháp:

Tìm số quyển vở bằng cách tính giá trị của 5 được lấy 9 lần.

Cách giải:

Cô thưởng cho 9 bạn tất cả số quyển vở là:

5 × 9 = 45 (quyển)

Đáp số: 45 quyển.

Vui học: Quan sát hình bên dưới và đặt bài toán tính tổng số cánh sao có trong hình rồi giải bài toán đó.

Trên đây là bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 21 – Tiết 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2 và Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button