Giáo Dục

Giải Hóa 8 bài 43: Pha chế dung dịch

Giải Hóa 8 bài 43: Pha chế dung dịch. Đây là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 nhằm phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 8. Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi.

  • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 40: Dung dịch
  • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước
  • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 42: Nồng độ dung dịch
  • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 bài 44: Bài luyện tập 8

Bài 1 trang 149 SGK Hóa 8

Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Đáp án hướng dẫn giải

Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu, khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước bằng (m-60)g.

Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có:

Mct =(15.m)/100 = ((m-60).18)/100.

Giải ra ta được m =360g.

Bài 2 trang 149 SGK Hóa 8

Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4.

Đáp án hướng dẫn giải

C%=3,6/20 .100% = 18%

Bài 3 trang 149 SGK Hóa 8

Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác định nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

Đáp án hướng dẫn giải

Nồng độ % của dung dịch Na2CO3.

Mdd = V x d = 200 x 1,05 = 210g dung dịch Na2CO3.

C% Na2CO3 = 10,6/210 . 100% = 5,05%.

Nồng độ mol/l của dung dịch.

200ml = 0,2l.

n_{Na_2CO_3}=frac{10,6}{106}=0,1mol

CM = 0,1/0,2 = 0,5 mol/l.

Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.

Đáp án hướng dẫn giải

Dung dịch NaCl:

mdd =200g; V= m/D = 200/1,1 ≈ 182ml.

C% : 15%; CM =2,8M.

Dung dịch Ca(OH)2 .

mH2O = 199,85g; mdd = 200g; C%=0,074% ; CM = 0,01M.

Dung dịch BaCl2.

Mct = 30g; mH2O = 120 gam; Vdd = 125ml; CM = 1,152M.

Dung dịch KOH.

Mct = 42g; mH2O = 270 gam; mdd = 312ml; C%= 13,46%.

Dung dịch CuSO4.

Mdd = 20g; mH2O = 17 gam; Vdd= 17,39ml; CM = 1,078M.

Đại lượng NaCl (a) Ca(OH)2 (b) BaCl2 (c) KOH (d) CuSO4 (e)
mct 30 g 0,148 g 30 g 42 g 3 g
mH2O 170 g 199,825 g 120 g 279 g 17 g
mdd 200 g 200 g 150 g 312 g 20 g
Vdd 182 ml 200 ml 125 ml 300 ml 17,38 ml
Ddd 1,1 1 1,2 1,04 1,15
C% 15% 0,074% 20% 13,46% 15%
CM 2,82M 0,01M 1,154 M 2,5M 1,078M

Bài 5 trang 149 SGK Hóa 8

Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 20oC.

Chén sứ nung có khối lượng 60,26g.

Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g.

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20oC.

Đáp án hướng dẫn giải

Khối lượng dung dịch muối là:

m = 86,26 – 60,26 = 20 g

Khối lượng muối sau khi bay hơi:

m = 66,26 – 60,26 = 6 g.

Khối lượng nước là: 20 – 6 = 14 g.

Độ tan của muối là: 6.100/20=30g.

Vậy ở 20oC độ tan của muối là 30g.

……………………………………

Trên đây website đã đưa tới các bạn Giải Hóa 8 bài 43: Pha chế dung dịch một tài liệu rất hữu ích giúp giải các dạng bài tập sách giáo khoa một cách chi tiết nhất. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button