Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 40

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 37: Etilen

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 38: Axetilen

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 39: Benzen

Bài 40.1 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Dầu mỏ có đặc điểm:

A. Dễ tan trong nước.

B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước.

C. Không tan trong nước và chìm dưới nước.

D. Có nhiệt độ sôi là 220°C.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 40.2 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Thành phần chính của khí thiên nhiên là

A. Metan.

B. Metan và axetilen.

C. Etilen và axetilen.

D. Metan và Etilen.

Lời giải:

Đáp án A.

Bài 40.3 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất có trong xăng với các chất có trong dầu hoả và các chất có trong dầu nhờn.

Lời giải:

– Nhiệt độ sôi của các chất:

Trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.

– Khả năng bay hơi của các chất:

Trong xăng > trong dầu hoả > trong dầu nhờn.

– Phân tử khối của các chất:

Trong dầu nhờn > trong dầu hoả > trong xăng.

Bài 40.4 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau:

CnH2n+2crăcking→ CaH2a+2 + CbH2b

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau:

C10H22crăcking→ C6H12 + ?

C11H24crăcking→ C5H12 + ?

C15H32crăcking→ C6H14 + ?

Lời giải:

Các phản ứng crăckinh

C10H22crăcking→ C6H12 + C4H10

C11H24crăcking→ C5H12 + C6H12

C15H32crăcking→ C6H14 + C9H18

Bài 40.5 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau:

a) Tàu chở dầu gặp sự cố và dầu tràn ra biển.

b) Dầu mỏ ngấm vào cát ở ven biển.

Lời giải:

a) Dùng phao để ngăn chặn dầu không cho loang rộng, sau đó dùng bơm hút nước và dầu nổi trên bề mặt vào thiết bị dùng để tách dầu ra khỏi nước.

b) Xúc cát ngấm dầu đem rửa bằng nước. Khi đó, dầu nhẹ hơn nên nổi lên mặt nước và tách được dầu ra.

Bài 40.6 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.

Lời giải:

Một số tác hại khi dầu tràn ra biển:

– Làm ô nhiễm nguồn nước biển.

– Làm chết cá và các sinh vật sống trong nước biển.

– Làm chết các loài chim kiếm ăn trên mặt biển.

Bài 40.7 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.

Giả thiết khi crăckinh chỉ xảy ra phản ứng C5H12 → C2H6 + C3H6

Tính hiệu suất phản ứng crăckinh.

Lời giải:

Theo bài khi crăckinh 1 mol pentan sẽ thu được hỗn hợp A có khối lượng 72 gam và

MA = 20.2 = 40 (gam/mol)

Vậy số mol khí trong A là: 72/MA = 72/40 = 1,8

Theo phương trình hoá học cứ 1 mol C5H12 bị crăckinh sẽ tạo ra 2 mol khí.

Vậy số mol pentan bị crăckinh là: 1,8 – 1 = 0,8 (mol)

→ Hiệu suất của quá trinh crăckinh là: H = 0,8/1 x 100% = 80%

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button