Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 22

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20 được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 18

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 19

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 21

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Với những kiến thức hiểu biết của mình, em hãy điền vào chỗ trống dưới đây tiểu sử của hai nhân vật sau:

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Em có suy nghĩ gì về câu nói của nhà khoa học A. Noben: “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được bài học từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”.

Lời giải:

Nô ben muốn nhắc nhở con người không nên lạm dụng những phát minh khoa học vào sản xuất những loại vũ khí hủy diệt, mang lại những điều tiêu cực cho thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button