Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 trang 170: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 170 SGK Toán 3: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập đọc viết cấu tạo các số, so sánh các số trong phạm vi 100000. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải Toán lớp 3 trang 170 câu 1

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469…27470 70000 + 30000 …99000
85100…85099 80000 + 10000..99000
30000…29000 + 1000 90000 + 9000…99000

Phương pháp giải:

– Tìm giá trị của các vế có phép cộng.

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

27469 < 27470 70000 + 30000 > 99000
85100 > 85099 80000 + 10000 < 99000
30000 = 29000+ 1000 90000 + 9000 = 99000

Giải Toán lớp 3 trang 170 câu 2

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41590; 41800; 42360; 41785

b) 27898; 27989; 27899; 27998

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Tìm số có giá trị lớn nhất.

Giải chi tiết:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360

b) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998

Giải Toán lớp 3 trang 170 câu 3

Viết các số 69725; 70100; 59825; 67925 theo thứ tự từ bé đến lớn

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59825; 67925; 69725; 70100

Giải Toán lớp 3 trang 170 câu 4

Viết các số 64900; 46900; 96400; 94600 theo thứ tự từ lớn đến bé

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

Giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96400; 94600; 64900; 46900

Giải Toán lớp 3 trang 170 câu 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A.2935; 3914; 2945

B. 6840; 8640; 4860

C.8763; 8843; 8853

D.3689; 3699; 3690

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Giải chi tiết:

Khoanh vào chữ C: C .8763; 8843; 8853

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 170, 171 SGK Toán 3: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Ngoài Giải Toán lớp 3 trang 170: Ôn tập các số đến 100000 (tiếp theo) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3 và bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 2 lớp 3 Tải nhiều

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 (10 đề)
 • 66 đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Tổng hợp 96 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3
 • Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3
 • Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án
 • 27 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Anh lớp 3 năm 2021
 • 15 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 có đáp án

2. Đề thi học kì 2 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3:

 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 Hay chọn lọc
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2021
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2020 – 2021 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 6
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 7
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 8
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 9
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 10

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021:

 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021 – Đề 5

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 – 2021:

 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2020 – 2021
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 2 năm 2021
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh có file nghe năm 2021 số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button