Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 11: Bảng nhân 6

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 11: Bảng nhân 6 bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải, nằm trong bộ VNEN của chương trình mới tập 1 giúp các em luyện tập, bổ sung cho mình kỹ năng thực hành giải bài tập Toán lớp 3 chính xác và nhanh nhất.

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “đố bạn”: Ôn lại bảng nhân 4, bảng nhân 5

a. Đố bạn đọc thuộc bảng nhân 4, bảng nhân 5

b. Em nêu kết quả của phép nhân trong bảng nhân 4 và đố bạn nêu các phép nhân tương ứng.

c. Xếp mỗi hình ngôi sao cần 5 que tính. Hãy cùng tính xem để xếp được 6 hình ngôi sao cần bao nhiêu que tính?

Trả lời:

a. Bảng nhân 4 và bảng nhân 5:

Bảng nhân 4

Bảng nhân 5

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

c. Xếp mỗi hình ngôi sao cần 5 que tính. Vậy để xếp được 6 hình ngôi sao cần số que tính là:

5 + 5 + 5 + 5+ 5 + 5 = 30 (que tính)

Hay bằng: 5 x 6 = 30 (que tính)

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết phép nhân vào vở

Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

6 x 4 = ….. 6 x 7 = …… 6 x 9 = ……

6 x 5 = ….. 6 x 8 = …… 6 x 10 = …..

6 x 6 = ……

Trả lời:

6 x 4 = 24 6 x 7 = 42 6 x 9 = 54

6 x 5 = 30 6 x 8 = 48 6 x 10 = 60

6 x 6 = 36

3. Điền tiếp vào chỗ trống

a. Chơi trò chơi : “Đếm thêm 6”: 6, 12, … , …. , ….. , …. , …. , …. , …. , 60.

b. Nêu tiếp các số thích hợp vào ô trống:

60

54

48

36

24

6

Trả lời:

a. Chơi trò chơi “Đếm thêm 6”: 6, 12, 18 , 24 , 30 , 36 , 42 , 48 , 54 ,60.

b. Nêu tiếp các số thích hợp vào ô trống:

60

54

48

42

36

30

24

18

12

6

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 24 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

6 x 4 = 6 x 10 = 6 x 8 = 6 x 7 =

6 x 6 = 6 x 9 = 6 x 2 =

6 x 1 = 6 x 3 = 6 x 5 =

6 x 3 = 4 x 6 = 6 x 5 =

3 x 6 = 6 x 4 = 5 x 6 =

Bài làm:

6 x 4 = 24 6 x 10 = 60 6 x 8 = 48 6 x 7 = 42

6 x 6 = 36 6 x 9 = 54 6 x 2 = 12

6 x 1 = 6 6 x 3 = 18 6 x 5 = 30

6 x 3 = 18 4 x 6 = 24 6 x 5 = 30

3 x 6 = 18 6 x 4 = 24 5 x 6 = 30

Câu 2: Trang 25 toán VNEN 3 tập 1

Giải các bài toán:

Lớp 3A trường tiểu học Kim Đồng được chia thành 5 nhóm học tập, mỗi nhóm có 6 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Mỗi thùng có 6l dầu. Hỏi 7 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Lớp 3A có tất cả số học sinh là:

5 x 6 = 30 (học sinh)

Đáp số: 30 học sinh

7 thùng có tất cả số lít dầu là:

7 x 6 = 42 (lít dầu)

Đáp số: 42 lít dầu

Câu 3: Trang 25 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

a. 6 x 10 – 23

b. 6 x 4 – 15

c. 6 x 3 – 14

Bài làm:

a. 6 x 10 – 23 b. 6 x 4 – 15 c. 6 x 3 – 14

= 60 – 23 = 24 – 15 = 18 – 14

= 37 = 9 = 4

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 25 toán VNEN 3 tập 1

Trả lời câu hỏi và viết vào vở

1. Vườn cây nhà cô Hoa có 8 hàng cây, mỗi hàng có 6 cây. Hỏi vườn cây nhà cô Hoa có bao nhiêu cây?

2. Một túi gạo cân nặng 10kg. Bớt đi một nửa số gạo trong túi. Hỏi đã bớt đi bao nhiêu kg gạo?

Bài làm:

1. Vườn cây nhà cô Hoa có tất cả số cây là:

8 x 6 = 48 (cây)

Đáp số: 48 cây

2. Đã bớt đi số kg gạo trong túi là:

10 : 2 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg

Bên cạnh những bài giải toán VNEN lớp 3 với cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu, thì Giải bài tập Toán 3 trong SGK hay các đề thi học kì môn Toán lớp 3, cùng môn Tin Học lớp 3 cũng rất quan trọng, mời các thầy cô cùng tham khảo và tải về Giáo án Trọn bộ Tin học lớp 3 được website sưu tầm và chỉnh sửa, bám sát theo chương trình học chuẩn.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 11: Bảng nhân 6, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button