Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải cụ thể, giúp học sinh nắm chắc tất cả kiến thức trong SGK và kỹ năng cần thiết để giải các dạng bài tập cơ bản trong chương trình Toán 3.

A. Hoạt động cơ bản Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Chơi trò chơi “truyền điện”: Ôn lại bảng chia 2, 3, 4, 5, 6

Trả lời:

Bảng chia 2

Bảng chia 3

Bảng chia 4

Bảng chia 5

Bảng chia 6

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3

12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

18 : 3 = 6

21 : 3 = 7

24 : 3 = 8

27 : 3 = 9

30 : 3 = 10

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

30 : 5 = 6

35 : 5 = 7

40 : 5 = 8

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10

6 : 6 = 1

12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

24 : 6 = 4

30 : 6 = 5

36 : 6 = 6

42 : 6 = 7

48 : 7 = 8

54 : 6 = 9

60 : 6 = 10

2. Em nghe thầy/ cố giáo hướng dẫn cách đặt tính và tính: 96 : 3 = ? (sgk)

3. a. Đặt tính rồi tính: 84 : 4 và 63 : 3

Trả lời:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

B. Hoạt động thực hành Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 1: Trang 34 toán VNEN 3 tập 1

a, Tính:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

b, Đặt tính rồi tính

28 : 2

93 : 3

66 : 6

88 : 4

Bài làm:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 2: Trang 35 toán VNEN 3 tập 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

54 : 6

35 : 5

48 : 6

27 : 3

Bài làm:

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 3: Trang 35 toán VNEN 3 tập 1

a. Tìm 1/3 của: 69kg; 36m

b. Tìm 1/4 của: 80cm; 40l

Bài làm:

  • 1/3 của 69kg là: 69 : 3 = 23 (kg)
  • 1/3 của 36m là: 36 : 3 = 12 (m)
  • 1/4 của 80cm là: 80 : 4 = 20 (cm)
  • 1/4 của 40l là: 40 : 4 = 10 (lít)

Câu 4: Trang 35 toán VNEN 3 tập 1

Giải bài toán: Một quyển truyện có 84 trang, An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang?

Bài làm:

An đã đọc được số trang là:

84 : 4 = 21 (trang)

Đáp số: 21 trang

C. Hoạt động ứng dụng Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 1: Trang 35 toán VNEN 3 tập 1

Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số quả cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Bài làm:

Mẹ đã biếu bà số quả cam là:

36 : 3 = 12 (quả cam)

Đáp số: 12 quả cam.

Trên đây là loạt bài giải bài tập Toán lớp 3 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Toán 3 theo chương trình mới VNEN. Thư viện đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sẽ được website cập nhật liên tục trong chuyên mục, mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 16: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button