Giáo Dục

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 2: Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Giải Toán lớp 3 VNEN bài 2: Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) bao gồm chi tiết các bài tập Toán có lời giải, nằm trong bộ VNEN của chương trình mới tập 1 giúp các em luyện tập, bổ sung cho mình kỹ năng thực hành giải bài tập Toán lớp 3 chính xác và nhanh nhất.

A. Hoạt động thực hành về Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Câu 2: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

300 + 200 = b. 400 + 600 =

500 – 200 = 460 – 60 =

500 – 300 = 460 – 400 =

100 + 20 + 6 =

400 + 30 + 2 =

900 + 90 + 9 =

Bài làm:

300 + 200 = 500 b. 400 + 600 = 1000

500 – 200 = 300 460 – 60 = 400

500 – 300 = 200 460 – 400 = 60

100 + 20 + 6 = 126

400 + 30 + 2 = 432

900 + 90 + 9 = 999

Câu 3: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Đặt tính rồi tính:

235 + 421 895 – 354

624 + 34 917 – 13

Bài làm:

Câu 3: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Câu 4: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Tìm x:

x + 35 = 455

x – 27 = 816

625 – x= 202

Bài làm:

x+ 35 = 455 b. x – 27 = 861

x = 455 – 35 x = 861 + 27

x = 420 x = 888

652 – x= 202

x = 652 – 202

x = 450

Câu 5: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Giải các bài toán:

Nhà bác Hoa nuôi 525 con vịt, số vịt nhà bác Hằng nuôi nhiều hơn nhà bác Hoa là 50 con. Hỏi nhà bác Hằng nuôi bao nhiêu con vịt?

Quãng đường từ nhà Lan đến chợ dài 950m. Quãng đường từ nhà Lan đến trường ngắn hơn quãng đường từ nhà Lan đến chợ 400m. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Nhà bác Hằng nuôi được số con vịt là:

525 + 50 = 575 (con vịt)

Đáp số: 575 con vịt

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài số mét là:

950 – 400 = 550 (mét)

Đáp số: 550 mét

Câu 6: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Xếp 4 hình tam giác thành hình “ngôi nhà”

Câu 6: Trang 5 toán VNEN 3 tập 1

Câu 7: Trang 6 toán VNEN 3 tập 1

Chơi trò chơi “Lập phép tính đúng”

Lấy các bộ thẻ (gồm 3 số và các dấu +, -, =) hãy xếp thành các phép tính đúng

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

Ta lấy ba dấu: +, -, =

Ta lấy ba số: 450, 250 và 700

Từ ba dấu và ba số đã cho ta có các phép tính đúng là:

  • 450 + 250 = 700
  • 250 + 450 = 700
  • 700 – 450 = 250
  • 700 – 250 = 450

B. Hoạt động ứng dụng về Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

Câu 1: Trang 6 toán VNEN 3 tập 1

Số dân của bản Nà Hang là 436 người, trong đó có 231 nam. Hỏi bản Nà Hang có bao nhiêu nữ?

Bài làm:

Bản Nà Hang có số nữ là:

436 – 231 = 205 (người)

Đáp số: 205 người

Qua đây các bạn có thể ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 3, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 3 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 3, cùng các tuyển tập bộ đề thi môn Toán học kỳ 1 – học kỳ 2 mới nhất.

Ngoài Giải Toán lớp 3 VNEN bài 2: Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ), các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button