Giáo Dục

Giải VBT Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Giải VBT Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng là lời giải hay cho các câu hỏi trong Vở bài tập Toán nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán Đại số lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 34 bài 45

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không:

a) 48 + 56;

b) 80 + 17.

Phương pháp giải

a ;vdots; m và b ;vdots; m suy ra (a + b ) ;vdots; m.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, ta có:

a) Tổng 48 + 56 có 48;vdots; 8 và 56 ;vdots; 8 nên tổng đó chia hết cho 8;

b) Tổng 80 + 17 có 80 ;vdots; 8 nhưng 17 notvdots 8 nên tổng đó không chia hết cho 8.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 34 bài 46

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35+49+210

b) 42+50+140

c) 560+18+3.

Phương pháp giải

a ;vdots; m ; b ;vdots; m; c ;vdots;m thì (a + b + c ) ;vdots; m

a ;not {vdots} , m ; b ;vdots; m; c;vdots; m thì (a + b + c ) ;not {vdots} , m.

Lời giải chi tiết

Áp dụng tính chất chia hết của một tổng, ta có:

a) Tổng (35 + 49 + 210) có 35 ;vdots;7; 49 ;vdots;7; 210 ;vdots; 7 nên tổng đó chia hết cho 7.

b) Tổng (42 + 50 + 140) có 42, vdots ;7;;140, vdots ;7;; 50,not vdots ;7 nên tổng đó không chia hết cho 7;

c) Tổng 560 + 18 + 3= 560+(18+3) = 560+21 có 560 ;vdots;7; 21 ;vdots;7 nên tổng đó chia hết cho 7.

Giải VBT Toán lớp 6 trang 35 bài 47

Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. tìm x để:

a) A chia hết cho 2;

b) A không chia hết cho 2.

Phương pháp giải

a ;vdots; m ; b ;vdots; m; c ;vdots;m; d;vdots;m thì (a + b + c +d) ;vdots; m

a ;not {vdots} , m ; b ;vdots; m; c;vdots; m; d;vdots;m thì (a + b + c +d) ;not {vdots} , m.

Lời giải chi tiết

Tổng A=12 + 14 + 16 + x có 4 số hạng, trong đó có 3 số hạng chia hết cho 2 (là 12;14;16). Do đó:

a) Để A chia hết cho 2 thì x phải chia hết cho 2 (tức là x là số chẵn).

b) Để A không chia hết cho 2 thì x phải không chia hết cho 2 (tức là x là số lẻ).

Giải VBT Toán lớp 6 trang 35 bài 48

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không ? Có chia hết cho 6 không?

Lời giải chi tiết

Khi chia a cho 12, ta được số dư là 8 nên a có thể viết dưới dạng

a = 12.k+8 với k∈ N.

+) Vì 12k,, vdots ,4 và 8 ,, vdots , 4 nên a ,, vdots , 4.

+) Vì 12k ,, vdots ,6 nhưng 8 ;not {vdots} ,6 nên a ;not {vdots} ,6.

Giải VBT Toán 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng bao gồm 4 câu hỏi bài tập có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Tính chất chia hết của một tổng, ôn tập Chương 1 Số học Toán lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6….và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 chi tiết mới nhất trên website.com để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button