Giáo Dục

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 5

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 2

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 3

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 4

Bài tập 1 trang 18-19 VBT Lịch Sử 9: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước? Hãy điền tên các nước vào lược đồ dưới đây.

Lời giải:

– Hiện nay khu vực Đông Nam Á bao gồm 11 quốc gia (Việt Nam, Lào, Campucia, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Mai-lai-xia-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Sin-ga-po, Đông-ti-mo, Bru-nây).

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 2 trang 19 VBT Lịch Sử 9: Điền tiếp nội dung vào cột bên phải (A) sao cho phù hợp với cột bên trái (B).

Lời giải:

(A)

Thời gian

(B)

Nước giành được độc lập

Tháng 8 – 1945

In-đô-nê-xi-a, Việt Nam

Tháng 10 – 1945

Lào

Tháng 7 -1946

Phi-lip-pin

Tháng 1 – 1948

Miến Điện (Mi-an-ma)

Tháng 8 – 1957

Mã Lai (Ma-lai-xi-a)

Bài tập 3 trang 20 VBT Lịch Sử 9: Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu phản ánh đúng tình hình Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX.

Lời giải:

x

Tình hình Đông Nam Á càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực này.

Bài 4 trang 20 VBT Lịch Sử 9: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời trong hoàn cảnh nào? mục tiêu hoạt động của tổ chức này là gì?

Lời giải:

– Hoàn cảnh ra đời:

+ Xu hướng khu vực hóa ngày càng phổ biến với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các tổ chức mang tính liên kết khu vực → cổ vũ, thúc đẩy các nước Đông Nam Á liên kết, hợp tác với nhau.

+ Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á bước vào thời kì xây dựng đất nước trong điều kiện rất khó khăn → Xuất hiện nhu cầu liên kết để hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

+ Tình hình khu vực Đông Nam Á gặp nhiều biến động, do sự can thiệp của các nước lớn và cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương.

→ Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập tại Băng Cốc với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a.

– Mục tiêu hoạt động: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự nỗ lực của các nước thành viên trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Bài tập 5 trang 20 VBT Lịch Sử 9: Khoanh tròn chữ cái chỉ đúng mốc thời gian thành lập tổ chức ASEAN.

A. Ngày 8-8-1976

B. Ngày 18-8-1967

C. Ngày 8-8-1967

D. Ngày 8-6-1976

E. Ngày 15-8-1970.

Lời giải:

C. Ngày 8-8-1967

Bài tập 6 trang 21 VBT Lịch Sử 9: Từ những năm 90 của thế kỉ XX “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” Theo em, nhận định như vậy có đúng không? Nếu đúng ghi chữ Đ, nếu sai ghi chữ S vào ô trống dưới đây và giải thích tại sao.

Lời giải:

Đúng

Giải thích: Từ những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

– Thứ nhất: Năm 1991, “vấn đề Campuchia” được giải quyết → chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai nhóm nước: nhóm các nước ASEAN và nhóm các nước Đông Dương → tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

– Thứ hai: Quá trình mở rộng thành viên của ASEAN được đẩy mạnh.

+ Năm 1995, Việt Nam ra nhập ASEAN

+ Năm 1997, Lào và Mi-an-ma ra nhập ASEAN.

+ Năm 1999, Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN.

→ 10 nước ASEAN cùng đứng chung trong một tổ chức thống nhất.

– Thứ ba: Sự liên kết, hợp tác về kinh tế – chính trị – văn hóa – xã hội giữa các nước thành viên ASEAN và giữa tổ chức ASEAN với các nước khác được đẩy mạnh, thu được nhiều thành tựu rực rỡ, góp phần nâng cao vị thế khu vực Đông Nam Á trên trường quốc tế.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button