Giáo Dục

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 99

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 99 tập 2

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 99: Các số có hai chữ số (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán 1 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập, giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài để học tốt môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 99: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 99: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 gồm 8 chục và 6 đơn vị.

Số 91 gồm 9 chục và 1 đơn vị.

Số 73 gồm 7 chục và 3 đơn vị.

Số 60 gồm 6 chục và 0 đơn vị.

4. Đúng ghi đ, sai ghi s:

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 99: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

5. Nối hình vẽ với số thích hợp:

Giải Vở Bài Tập Toán 1 bài 99: Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Ngoài Giải Vở bài tập Toán 1 bài 99 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button