Pháp Luật

Giáo viên tiếng Anh tiểu học cần bằng cấp gì?

Các bằng cấp yêu cầu đối với giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học

Theo công văn số 1240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/2/2013 về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học, theo đó giáo viên tiếng Anh cần đáp án những điều kiện về bằng cấp bao gồm: điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh tiểu học bao gồm

-Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 ( tương đương B2) đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh.

Lưu ý:

Ở Việt Nam, giáo viên tiếng Anh thường được đánh giá năng lực bằng bài thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 với các bậc năng lực bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6. Tương đương với 6 bậc A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR).

– Bậc 5 (tương đương C1) đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020.

– Có bằng cấp nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp.

– Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập: Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bài viết giáo viên tiếng Anh tiểu học cần bằng cấp gì biên soạn bởi chúng mình.com.

Tham khảo thêm:

Trường hợp được miễn thi ngoại ngữ khi thăng hạng giáo viên

Yêu cầu về năng lực cơ bản của giáo viên tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button