Giáo Dục

Hoán vị gen

website xin giới thiệu tới bạn đọc Hoán vị gen. Hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

1. Thí nghiệm của Moocgan

Trong thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết, khi lai phân tích ruồi đực F1 thu được tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài: 1 thân đen, cánh cụt.

Tuy nhiên khi lai phân tích ruồi cái F1 thì đời con thu được: 965 con thân xám, cánh dài; 944 thân đen, cánh cụt; 206 thân xám, cánh cụt: 185 thân đen, cánh dài. Phép lai phân tích ruồi cái F1 không cho đời con có tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1 của quy luật phân li cũng không cho tỉ lệ 1 : 1 của quy luật di truyền liên kết.

Sơ đồ lai:

Hoán vị gen

2. Cơ sở tế bào học của hoán vị gen

Trong quá trình giảm phân, ở kỳ đầu 1 đã xảy ra hiện tượng bắt chéo giữa 2 crômatit khác nguồn trong 4 crômatit của cặp NST tương đồng. Kết quả là các gen có thể đổi vị trí cho nhau và làm xuất hiện các tổ hợp gen mới.

Tần số hoán bị gen được xác định bằng tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen.

Tần số hoán vị gen = (số cá thể tái tổ hợp)/(tổng số cá thể) x 100%

3. Ý nghĩa của hoán vị gen

Hiện tượng hoán vị gen tạo ra các giao tử mang các tổ hợp gen mới nên đã tạo ra vô số biến dị tổ hợp, là nguyên liệu cho quá trình chọn giống.

Nhờ hoán vị gen mà các gen quý trên các NST tương đồng có dịp tổ hợp lại với nhau tạo thành nhóm gen liên kết mới.

Việc xác định tần số hoán vị gen giúp xác định khoảng cách tương đối giữa các gen, điều này có ý nghĩa khi thiết lập bản đồ di truyền.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

  • Công thức về chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị (1)
  • Công thức về chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị (2)
  • Công thức về chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị (3)
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 1)
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 2)
  • Quy luật phân li
  • Quy luật phân li độc lập
  • Liên kết gen

Trên đây website đã giới thiệu tới bạn đọc Hoán vị gen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button