Pháp Luật

Hơn 19 năm tham gia Bảo hiểm xã hội, có được đóng một lần hưởng lương hưu?

Tham gia BHXH 19 năm có được lãnh BHXH 1 lần

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Hơn 19 năm tham gia Bảo hiểm xã hội, có được đóng một lần hưởng lương hưu?

  • Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ 2021
  • Đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm có đủ điều kiện hưởng lương hưu không?
  • Đóng bảo hiểm xã hội hơn 35 năm đủ điều kiện nghỉ hưu không?

Thời gian đóng bảo hiểm quá dài khiến cho người lao động dễ sinh chán nản và không mấy mặn mà với chế độ lương hưu sẽ được hưởng. Để được hưởng lương hưu người lao động phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm? Tham gia Bảo hiểm xã hội hơn 19 năm, có được đóng một lần hưởng lương hưu? Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất? chúng mình mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây để có được câu trả lời chi tiết, chính xác về điều kiện được đóng một lần cho những tháng còn thiếu để đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí thông qua câu hỏi thực tế từ bạn đọc gửi tới.

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 37 tuổi, đóng bảo hiểm được 19 năm 7 tháng. Nay vì sức khoẻ không thể tiếp tục làm việc được nữa nên nộp đơn xin nghỉ. Tôi còn thiếu mấy tháng đóng bảo hiểm là đủ 20 năm, vậy tôi có thể đóng bảo hiểm tự nguyện 1 lần những tháng còn thiếu để đủ 20 năm 4 tháng được không theo luật hiện hành?

Trả lời

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, tại Điều 169 có quy định: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Về điều kiện đóng một lần cho số tháng còn thiếu để hưởng lương hưu, Khoản 6 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng Bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất để hưởng chế độ hưu trí.

Do bạn đọc năm nay 37 tuổi, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu nên không thuộc diện được đóng một lần cho những tháng còn thiếu để đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button