Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022

Mẫu Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 được cập nhật bởi Hoatieu.vn. Thông qua chương trình lao động, các em học sinh sẽ có thêm ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ trường học xanh, sạch, đẹp.

1. Mẫu Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 trường THCS đơn giản

UBND HUYỆN ………….

TRƯỜNG THCS …………

Số: …./KH-THCS….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …. tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2021 – 2022

Nhằm đảm bảo vệ sinh sân trường trong dịp khai giảng năm học 2021 – 2022, trường THCS ………….. xây dựng Kế hoạch lao động cụ thể như sau:

I. Thời gian, đối tượng, công việc

1. Thời gian: Sáng 7h ngày thứ …. (Ngày …/…/2021)

2. Đối tượng: Học sinh khối 6, 7, 8, 9.

3. Công việc cụ thể: Các lớp tự dọn vệ sinh phòng học, sắp xếp lại bàn ghế.

Lớp 6A1: Làm cỏ khu vực bồn hoa hình chữ S, bồn hoa hình ngôi sao.

Lớp 6A2: Làm cỏ khu vực bồn hoa hình ngôi nhà, bồn hoa hình tròn, khu vực trước cổng hoa giấy và bồn hoa kế bên.

Lớp 6A3: Làm vệ sinh khu vực nhà đọc sách, tháo và dọn dẹp các vỏ chai, lon hình trái tim.

Lớp 7A1: Dọn vệ sinh khu vực trước và sau nhà xe học sinh đến khu vực sát hàng phi lao.

Lớp 7A2: Làm cỏ khu vực nhà xe giáo viên, khu hiệu bộ, quét lá, làm cỏ sân trước trường.

Lớp 7A3: Quét, nhổ cỏ khu vực đường đi sau khối 6 và nhổ cỏ bồn hoa kế lớp 6A1. (Bồn phi lao).

Lớp 8A1: Làm cỏ bồn hoa sau lớp 6A1 đến hết cầu thang (Lưu ý: Không nhổ hoa)

Lớp 8A2: Nhổ cỏ từ sau lớp 6A3 đến khu vực nhà VS (Lưu ý: Không nhổ hoa).

Lớp 8A3: Làm vệ sinh từ căn tin đến khu hiệu bộ, khu vực trồng cây sả, khu vực nhà VS học sinh đến dọc tường rào đến lớp 7A1.

Lớp 8A4: Làm vệ sinh khu vực từ lớp 7A1 đến dọc tường rào cổng trường.

Lớp 9A1: Quét và lau cầu thang 2 dãy phòng học (Chú ý cả gầm cầu thang), nhổ cỏ các bồn hoa ở giữa sân trồng cây vào các bồn hoa còn thiếu. (Liên hệ TPT để lấy cây).

Lớp 9A2: Làm vệ sinh khu vực căn tin đến hố rác, bồn hoa cây phượng, đường di bên cây phượng.

Lớp 9A3: Làm vệ sinh khu vực từ ngoài đường lớn vào đến cuối tường rào của trường.

Lớp 9A4: Làm cỏ bồn cây vối, nhổ cỏ sân bóng, làm vệ sinh khu vực sát tường rào.

4. Dụng cụ mang theo

– Chổi, cào, cuốc, ki hốt rác, bao để đựng rác.

GVCN hướng dẫn các lớp hoàn thành các phần việc được phân công, sau khi làm xong, báo cáo với Cô TPT và thầy Phó Hiệu trưởng kiểm tra.

Chú ý: Lớp nào không báo cáo cho TPT hoặc Phó hiệu trưởng xem chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ thực hiện lại ngày hôm sau.

Trên đây là kế hoạch lao động đầu năm 2021 – 2022, đề nghị GVCN và các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có gì vướng mắc, liên hệ cô TPT để được hướng dẫn./

Nơi nhận:

– GVCN (th/h);

– Lưu: TPT (th/h) (đã ký)

– Lưu: VT.

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

2. Mẫu kế hoạch lao động chuẩn bị cho năm học mới 2021

PHÒNG GD&ĐT ……

TRƯỜNG THCS ……….

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2021 – 2022

Thực hiện kế hoạch của nhà trường năm học 2021 – 2022, nay Ban Lao động của Trường THCS ………… phân công thực hiện như sau:

+ Thời gian: 7h30, Thứ … (…./…/2021)

+ Địa điểm: Trường THCS …………….

+ Thành phần: CB, GV – NV

+ Công việc:

  • Nam: Chặt cây, tỉa cành, cắt cỏ, bồi đất bồn hoa cây cảnh, đào và dựng trụ điện (Mang theo dụng cụ để làm)
  • Nữ: Cải tạo các bồn hoa, vệ sinh khuôn viên trường.

+ Phong quang trường lớp đón Năm học mới 2021 – 2022:

THỜI GIAN

BUỔI

THÀNH

PHẦN

CÔNG VIỆC

DỤNG CỤ/LỚP

PHỤ TRÁCH

Thứ …

(…/…/2021)

Sáng

9/1

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P. Tin học + Thư viện

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Sáng

9/2

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P. Thực hành Lý + Hóa

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Sáng

9/3

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P3 + P4

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Thứ …

(…/…/2021)

Sáng

8/1

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P5 + P6

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Sáng

8/2

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P1 + P2

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Sáng

8/3

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa, kính

P7 + P8

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Thứ … (…/…/2021)

Sáng

8/4

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa

P. Hội đồng

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Thứ … (…/…/2021)

Chiều

7/1

Vệ sinh sân trường

Chổi, dụng cụ thu gom rác

GVCN

Chiều

7/2

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa P. Y tế + P.HT

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Chiều

7/3, 7/4

Vệ sinh phòng học, lau chùi cửa P. Âm nhạc + P. Đội

Chổi, giẻ lau…

GVCN

Thứ … (…/…/2021)

Chiều

6/1

Làm vệ sinh

Sau các dãy lầu cũ + Xung quanh nhà vệ sinh

Chổi, dụng cụ thu gom rác

GVCN

Chiều

6/2

Làm vệ sinh

Sân cầu lông + Trong cổng trường + Nhà để xe GV + Trước P. Tập thể

Chổi, dụng cụ thu gom rác

GVCN

Chiều

6/3, 6/4

Làm vệ sinh

Sau các dãy lầu mới + Xung quanh P. Âm nhạc + P. Đội + Sân Golf, Canteen

Chổi, dụng cụ thu gom rác

GVCN

Trên đây là kế hoach lao động chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022, GVCN nắm để phân công học sinh mang theo dụng cụ và chỉ đạo học sinh học sinh lớp mình phụ trách thực hiện đúng công việc được phân công và GV – NV nắm để thực hiện. Đề nghị các thành phần tham gia đông đủ để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

HIỆU TRƯỞNG

…., ngày … tháng …. năm 2021

T/M Ban Phụ trách Lao động

3. Mẫu Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 số 3

Trường ……………….

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2021- 2022

I. Thời gian lao động: Từ 7h30 thứ ….., ngày …./…/2021 đến khi hoàn thành công việc

TT

LỚP

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

9.1

– Dọn vệ sinh ngoài cổng chính

– Dọn vệ sinh lớp, lau các cửa, bàn ghế học của lớp 9.1

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

-Gv tất cả các lớp tự phân công mang dụng cụ phù hợp với đặc điểm công việc .

– HS điểm trường nào thì lao động tại điểm trường đó

– Cô … hướng dẫn, nghiệm thu điểm trường chính.

– Thầy ….. hướng dẫn nghiệm thu trong điểm Trường Thôn 1

2

9.2

– Dọn vệ sinh sau khu tập thể giáo viên đến khu nhà vs giáo viên

-Lau rửa lớp học, cửa, bàn của lớp 9.2

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

3

9.3

– Dọn vs, sân sau khu tập thể GV (giáp vườn thầy Đạt)

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 9.3

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

4

9.4

– Dọn vs, sân sau khu tập thể GV 9 (giáp vườn thầy ….)

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 9.4

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

5

9.5

– dọn sân sau tập thể khu vực tiếp giáp với nhà vệ sinh phía sau cùng khu tập thể.

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 9.5

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

6

6.1

– Quét dọn ½ sân trước phía nhà xe

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

7

7.1

– Quét dọn 1/2 sân sau bên phải khu vực – phía bên giếng nước

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 7.1

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

8

8.2

– Dọn ½ sân sau bên trái – phía trước lớp 8.2, 8.3

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.2

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

9

8.1

– Quét dọn vs ½ sân trước điểm chính khu vực sân khấu

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.1

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

10

8.3

– Dọn vs sân trước căntin

– Lau rửa lớp 8.3, lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.3

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

11

8.4

-Dọn vs khu vưc giữa sân sau khu nhà tập thể

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.4

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

12

8.5

– Dọn vs trước và sau lớp 8.5

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.5

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

13

8.6

– Quét dọn vs trước và sau lớp 8.6 và trước phòng trực

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 8.6

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

14

7.2

– Dọn vs khu vực sau cầu thang lên xuống

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 7.2

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

15

7.3

– Lau, rửa lớp học và khu vực sau lớp 7.3 và đầu hồi lớp

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

16

7.5

– Lau lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 7.5 và khu vực sân khấu thôn 1

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

17

7.4

– Dọn vs sau lớp 7.4,75

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 7.4

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

18

7.6

– Dọn vs sau lớp 7.6, 6.2

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 7.6

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

19

6.2

– Dọn vs khu nhà xe giáo viên ra sân nhảy thể dục

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp 6.2

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

20

6.3

– Dọn vs sân trước và sau lớp 6.3

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

21

64

– Dọn vs trước sau xung quanh lớp mình

– Lau rửa lớp học, cửa, bàn ghế của lớp

GVCN các lớp tổ chức HS lao động

22

6.5

– Dọn vệ sinh lớp học và quét dọn khu cổng trường thôn

– GV tự phân công

23

6.6

– Dọn vệ sinh lớp và khu sân giáp căn tin

– Gv tự phân công

Lưu ý các lớp khi lau rửa tuyệt đối không để nước vung chảy ra tường nhất là các lớp ở trên lầu.

Trên đây là Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 gồm 3 mẫu chi tiết, có mẫu trình bày đơn giản có mẫu lại được trình bày đúng thể thức văn bản. Tựu chung, cả 3 mẫu kế hoạch lao động đầu năm học mới đều mang tính chất phân công và giao nhiệm vụ cho các giáo viên và học sinh thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh đầu năm học mới, giúp các em học sinh và thầy cô bước vào một năm học mới đầy phần khởi trong không khí và môi trường học sạch sẽ, vệ sinh.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 đã được trình bày ở trên, các bạn có thể chỉnh sửa online hoặc tải Kế hoạch lao động đầu năm học 2021-2022 doc để tiện chỉnh sửa.

Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu Giáo dục – Đào tạo hữu ích khác trong mục Biểu mẫu của HoaTieu như là:

  • Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua
  • Mẫu kế hoạch triển khai phong trào thi đua với chủ đề Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *