Ngân Hàng

Lãi suất ngân hàng tháng 12/2019

Để biết lãi suất ngân hàng tháng 12/2019 cao nhất là ngân hàng nào? Chúng ta cùng cập nhật bảng và so sánh lãi suất ngân hàng Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank, Techcombank … dưới bài viết sau đây.

Giống như lãi suất ngân hàng tháng 11/2019 và các tháng trước đó, lãi suất ngân hàng tháng 12 có sự điều chỉnh trần lãi suất ngắn hạng, hầu hết các ngân hàng đều giảm lãi suất huy động với các kỳ hạn khác nhau kỳ hạn 1 tháng, 3, 6, 9, 12 cho tới 24 tháng. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất tháng 12 là 8,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay, cao nhất là 8,6%

Nội dung bài viết:
1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2019
2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 12/2019
3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2019
4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 12/2019
5. Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2019
6. Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank tháng 12/2019
7. Lãi suất ngân hàng MB Bank tháng 12/2019
8. Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12/2019 12/2019
9. Lãi suất ngân hàng NCB tháng 12/2019

I. Bảng lãi suất ngân hàng tháng 12/2019 (đơn vị tính: %/năm)

lai suat ngan hang thang 12 2019 2

II. Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 12/2019

Related Articles

1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2019, cao nhất 6,8%

– Lãi suất kỳ hạn 1 tháng của Agribank là 4,5%.

– Lãi suất 5,5% cho kỳ hạn 6 tháng.

– Với kỳ hạn 9 tháng, LS áp dụng là 5,6%.

– Kỳ hạn 12 và 24 tháng, mức lãi suất được điều chỉnh lên 6,8%.

2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 12/2019, cao nhất 6,8%

– Với kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất của ngân hàng BIDV là 4,3%

– Kỳ hạn 6 và 9 tháng tháng, mức LS bằng 5,3%.

– Lãi suất bằng 6,8% dành cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.

3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 12/2019, cao nhất 6,8%

– Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank bằng 4,3% áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng.

– 5,3% là mức lãi suất gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

– BIDV áp dụng lãi suất 6,8% cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.

4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 12/2019, cao nhất 6,3%

– Với kỳ hạn 1 tháng, mức LS gửi tiết kiệm bằng 4,3%.

– Với kỳ hạn 6 tháng, LS của Techcombank là 6,3%.

– LS cho kỳ hạn 9 tháng bằng 5,8%.

– LS cho kỳ hạn 12 tháng bằng 6,3%.

– Lãi suất bằng 6,2% cho kỳ hạn 24 tháng.

lai suat ngan hang thang 12 2019 3

Giao dịch tiền gửi tại ngân hàng

5. Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2019, cao nhất 6,8%

– Lãi suất gửi tiết kiệm của VietinBank cho kỳ hạn 1 tháng bằng 4,3%.

– LS cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng bằng 5,3%.

– LS bằng 6,8% được VietinBank triển khai cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

6. Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank tháng 12/2019, cao nhất 8,6%

– Mức LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 tháng bằng 4,9%.

– LS cho kỳ hạn 6 tháng bằng 6,8%.

– 7% là lãi suất dành cho kỳ hạn 9 tháng.

– Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất bằng 7,99%.

– Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm bằng 8,6%.

7. Lãi suất ngân MB Bank tháng 12/2019, cao nhất 7,6%

– Với kỳ hạn 1 tháng, mức LS gửi tiết kiệm bằng 4,8%.

– Với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, LS là 6,4%.

– LS cho kỳ hạn 12 tháng bằng 7,4%.

– LS cho kỳ hạn 24 tháng của MB Bank bằng 7,6%.

8. Lãi suất ngân hàng ACB tháng 12/2019, cao nhất 8%

– LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 tháng của ngân hàng ACB là 5,35%.

– Mức LS cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng bằng 6,65%.

– LS bằng 7,05% cho kỳ hạn 12 tháng.

– Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất bằng 8%.

9. Lãi suất ngân hàng NCB tháng 12/2019, cao nhất 8,2%

– Với kỳ hạn 1 tháng, LS bằng 5%

– Với kỳ hạn 6 tháng, mức LS là 7,9%.

– Mức lãi suất cho kỳ hạn 9 tháng bằng 7,96%.

– LS bằng 7,98% cho kỳ hạn 12 tháng.

– 8,2% là mức lãi suất dành cho kỳ hạn 24 tháng.


Như bảng trên, bạn dễ thấy lãi suất ngân hàng tháng 12/2019 của ngân hàng Nam Á Bank là cao nhất với 8,6% cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, tùy vào các điều kiện đáp ứng của mỗi ngân hàng, nhu cầu của bạn mà bạn lựa chọn ngân hàng để gửi tiền phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button